Ogólnopolska Akcja “Paczka na kresy”

Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tej akcji. 

Dostarczyła wielu wzruszeń i nam uczniom oraz naszym wychowawcą.

Akcje koordynował p. Wojciech Zając