Kadra

Kadra internatu

Kierownik internatu -mgr Justyna Rudka

Wychowawcy gr I (Chłopcy)

mgr Wojciech Zając

mgr Piotr Szyćko

Wychowawcy gr II

mgr Ewa Ragus

Wychowawcy gr III\

mgr Grażyna Dąbrowska