Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1
Dzień Bezpiecznego Internetu

Jak co roku, w drugim miesiącu, drugim tygodniu lutego oraz drugim dniu tygodnia (wtorek) odbywa się Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu. Na szkolnej auli odbyły się dwa wykłady dotycząca bezpieczeństwa młodzieży w internecie które poprowadził p. Wojciech Zieliński.

Wycieczka na targi poligraficzne

02 lutego 2024 r. uczniowie technikum (op Dominika Kania, Emilia Zalech) wzięli udział w Międzynarodowych Targach Reklamy i Druku. Wyjazd współorganizował zespół realizujący projekt Jestem Kobietą w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Warsztaty z anatomii na Uniwersytecie Przyrodniczym

2 lutego 2024 r. uczniowie wzięli udział w warsztatach z anatomii zwierząt na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (op. Agnieszka Karwowska, Jolanta Matysiak). Wyjazd został zorganizowany przez  zespół Kompas Kariery, w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Sukces w konkursie muzycznym Garwowizja

Emilka Głodek (1bLO) w dniu 8 lutego 2024 r. zdobyła 1 miejsce w Powiatowym Festiwalu Muzyki Rozrywkowej Garwowizja. Wykonała utwór z repertuaru Alessandry „Queen of Kings”, który bardzo szybko stał się wielkim hitem i podbijał listy przebojów w Europie.

Projekty przeMOCni i Akcja Aktywacja

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii w ramach, której realizowane są dwa projekty „przeMOCni” oraz „Akcja Aktywacja”. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

II Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie otrzymało w roku 2023 dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12.000,00 zł w ramach realizacji Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Szkolenie nauczycieli w Maladze

Druga grupa nauczycieli Zespołu Szkół  nr 1 im. Bohaterów Westerplatte wzięła udział w Projekcie Erasmus+ 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000142241 „Kadra przyszłości”, który był realizowany w Hiszpanii (Malaga, 22.01.2024 – 26.01.2024). Całkowita kwota dofinansowania: 48180 EUR.  Program był realizowany w formie „Job shadowing”, który pełni istotną funkcję w rozwoju kompetencji pracowników.

Szkolenie nauczycieli w Walencji

Nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udział w Projekcie Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000126609, który był realizowany w Hiszpanii (Walencja, 22.01.2024 – 26.01.2024). Całkowita kwota dofinansowania 56566 EUR.W ramach realizacji programu mobilności pięciu nauczycieli obserwowało zajęcia dydaktyczne w szkołach zawodowych w Walencji: Escuela de Formascion Profesional Altaviana i Colegio la Purisima Franciscanas oraz IES Benlliure.

Szkolenie nauczycieli w Grenadzie

Pierwsza grupa nauczycieli Ekonomika wzięła udział w Projekcie Erasmus+ Kadra przyszłości 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000142241, który był realizowany w Hiszpanii (Grenada, 15.01.2024 – 19.01.2024). Całkowita kwota dofinansowania: 48180 EUR. W ramach realizacji programu mobilności nauczyciele obserwowali zajęcia dydaktyczne w placówce należącej do Colegio Ave Maria Casa Madre.

Zakończenie projektu Erasmus+

19 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte odbyło się podsumowanie projektu  Erasmus+ 2022-1-PL1-KA121-VET-000058359 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 58 741 EUR. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych w hiszpańskim Alicante. W projekcie wzięli udział uczniowie Technikum nr 1 oraz sześciu nauczycieli przedmiotów zawodowych. Certyfikaty zostały wręczone na auli szkoły przez p. dyrektor Marzenę Tudek oraz wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego p. Tomasz Turka.

Szkolenie kadry w Hiszpanii

Nauczyciele Ekonomika wzięli udział w Projekcie Erasmus+ 2022-1-PLO1-KA121-VET-000058359, który był realizowany w Hiszpanii (Alicante 15.04.2023 – 22.04.2023). W ramach realizacji programu mobilności obserwowali zajęcia dydaktyczne w szkole, w tym z wykorzystaniem metody pracy projektowej oraz metody odwróconej klasy.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus