Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Matura

 
 

Matura w 2023 roku

Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Informacja%20o%20wnioskach%20z%20bada%C5%84%20diagnostycznych%20EM23.pdf

Rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace wzorcowe):

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

Informacje ogólne

Zestawienie głównych zmian na egzaminie maturalnym w 2023:

http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

Harmonogram egzaminów w 2023 roku:

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

Możliwe dostosowania na egzaminie:

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Materiały i przybory pomocnicze:

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

 

Formuła 2023 - klasy IV LO (P)

Informacje o egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/

Matura w 2023 odbywa się w oparciu o wymagania egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/podstawa-programowa/

Podstawowym zestawem materiałów są informatory maturalne wraz z aneksami:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Warto skorzystać z bazy materiałów dodatkowych m.in. rozbudowane informacje z j. polskiego, zbiory zadań z matematyki, filmy na temat matury ustnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Komunikat w sprawie jawnych zadań w części ustnej z j. polskiego:

http://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

Formuła 2015 - klasy IV T (G)

Informacje o egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/

Matura w 2023 odbywa się w oparciu o wymagania egzaminacyjne:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/podstawa-programowa/

Podstawowym zestawem materiałów są informatory maturalne wraz z aneksami:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/informatory/

Warto skorzystać z bazy materiałów dodatkowych m.in. rozbudowane informacje z j. polskiego, zbiory zadań z matematyki, filmy na temat matury ustnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/materialy-dodatkowe/

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus