Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego
 ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

  1. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

L.p.

Wydarzenie

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2

Semestry klas programowo najwyższych

sem. 1: 04.09.2023 r. - 17.12.2023 r.

sem. 2: 18.12.2023 r. - 26.04.2024 r.

3

Semestry pozostałych klas

sem. 1: 04.09.2023 r. - 14.01.2024 r.

sem. 2: 29.01.2024 r. - 21.06.2024 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.

5

Ferie zimowe

15 -28 stycznia 2024 r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

7

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

26 kwietnia 2024 r.

8

Egzamin maturalny

7 – 25 maja 2024 r.

9

Egzamin zawodowy (Sesja: Zima 2024)

09 – 20 stycznia 2024 r.

10

Egzamin zawodowy (Sesja: Lato 2024)

03 – 19 czerwca 2024 r.

11

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

12

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

13

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(bez konieczności odpracowania)

Na egzamin zawodowy:

12.01.2024 r. – egzamin teoretyczny

07.06.2024 r. – egzamin teoretyczny

2 maja 2024 r.

6 maja 2024 r.

31 maja 2024 r. – po Bożym Ciele

Egzamin maturalny:

07.05.2024 - j. polski

08.05.2024 - matematyka

09.05.2024 - j. angielski pp

10.05.2024 – WOS pr

13.05.2024 - j. angielski pr

 

  1. Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych:

Rodzaj zadania

Klasy maturalne

Klasy pozostałe

Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za semestr 1

13.11.2023 r.

08.12.2023 r.

Ostateczny termin wpisu ocen za semestr 1 do Librusa

12.12.2023 r.

09.01.2024 r.

Termin klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

13.12.2023 r.

10.01.2024 r.

Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen końcoworocznych

22.03.2024 r.

17.05.2024 r.

Ostateczny termin wpisu ocen końcoworocznych do Librusa

19.04.2024 r.

14.06.2024 r.

Termin końcoworocznej rady pedagogicznej

22.04.2024 r.

17.06.2024 r.

Zebrania z rodzicami + dzień otwarty:

20.09.2023 – zebranie z rodzicami

15.11.2023 – I semestr - klasy maturalne

13.12.2023 – I semestr - klasy niematuralne

03.04.2024 – II semestr - klasy maturalne 

22.05.2024 – II semestr - klasy niematuralne

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus