Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Historia szkoły część 3

2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbyło się w reżimie sanitarnym w trosce o zdrowie uczniów i nauczycieli Dyrektor Zespołu zdecydowała, że oficjalne przywitanie na sali gimnastycznej dotyczyć będzie jedynie klas pierwszych.

rozpoczecie roku21 22 rozpoczecieroku 21 221

W ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” barwa tarczy pozostała srebrna dla Technikum nr 1. W rankingu szkoła zajęła 191 miejsce w Polsce jest to „skok” o 272 pozycje w porównaniu z 2021 rokiem.

perspektywy

W tym roku szkolnym przed świętami Bożego Narodzenia w związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem i pojawieniem się nowego wariantu – Omikron – rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu restrykcji w tym nauki zdalnej, która trwała w dniach 20 grudnia 2021 r. – 9 stycznia 2022 r. Mimo czasowego wprowadzenia nauki zdalnej matury i egzaminy zawodowe odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na uwagę zasługują wyniki egzaminów zawodowych, które były najlepsze w historii szkoły. W sesji letniej, do której przystąpili wszyscy uczniowie, zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 wyniosła 92%. Należy podkreślić, że po raz pierwszy mieliśmy zdawalność części pisemnej egzaminu na poziomie 98,6%. Do egzaminów zawodowych w Technikum nr 1 przystąpiło 134 uczniów po gimnazjum i 152 uczniów po podstawówce. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. i przybyciem dużej liczby uchodźców do Polski, po raz pierwszy w historii naszej szkoły został powołany w II Liceum Ogólnokształcącym oddział przygotowawczy dla dzieci uchodźców.

Jubileusz 60-lecia Szkoły

W związku z przygotowaniami obchodu Jubileuszu Ekonomika został powołany Komitet Organizacyjny w skład, którego wchodzili: p. Bogusława Kurach, p. Bożena Mądra, p.Krystyna Solarczyk, p. Wioletta Sybilska–Dłubak, wicedyrektor Dariusz Stanaszek oraz p. Aneta Winek. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów przygotowano szereg wydarzeń. Odbyły się zawody sportowe w pchnięciu kulą i skoku w dal chłopców (organizator Sławomir Miernicki), turniej szachowy (organizator Aneta Winek, Marek Łoniewski). Odbył się Konkurs 60 na 60, który trwał od 11 września 2021 r. do 9 października 2022 r. (organizator Andrzej Szałas, Jacek Dębek) i mogli wziąć w nim udział uczniowie, pracownicy, absolwenci i przyjaciele szkoły. Rywalizacja polegała na pokonaniu w wybranej dyscyplinie (bieganie, jazda na rowerze, chodzenie) jak największej liczby kilometrów, a swoje wyniki należało udokumentować w postaci screeen-u lub zrzutu ekranu pokonanej trasy. Została przygotowana Kapsuła Czasu, której otwarcie przewidziano na 2061 rok. Umieszczono w niej prace literackie i plastyczne wyłonione w konkursie w dwóch kategoriach – codzienność i wizja przyszłości oraz przedmioty codziennego użytku ważne dla młodzieży (organizator Anna Kot). Przygotowano ankietę dla Absolwentów szkoły, dzięki której poznano ich losy i wspomnienia z okresu pobytu w szkole, które zostały opublikowane w gazetce szkolnej. Ukazał się numer specjalny „Eureki” 1 (60) w którym opublikowano utwory i prace uczniów, historię szkoły i biblioteki w postaci kalendarium. Z inicjatywy dyrektor Marzeny Tudek i wicedyrektora Dariusza Stanaszka przygotowano wyjątkowy album w dwóch językach polskim i angielskim „Ekonomik w obiektywie: jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie”, tekst i opracowanie przygotowała Agnieszka Mitura-Karwowska a przekładu dokonała Emilia Zalech.

60ksizka 60lecieksiazka

14 października 2021 r. obchodziliśmy Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, który był pierwszym akcentem uroczystych obchodów 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Garwolinie. Jak zauważył w swoim wystąpieniu starosta powiatu Mirosław Walicki „przez ostatnie dziesięciolecia absolwenci Ekonomika stanowili potencjał intelektualny, zawodowy i społeczny miasta oraz powiatu.” Natomiast dyr. Marzena Tudek w swoim wystąpieniu podkreśliła, że „Od 60 lat szkoła jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich – nauczycieli, uczniów, pracowników administracji, a także rodziców i przyjaciół szkoły. To w tej szkole na zawsze pozostanie ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach. W tym miejscu zostawiamy radość sukcesów i smutek po porażkach. Pozostawiamy cząstkę siebie.” W dniu jubileuszu nie zabrakło gratulacji oraz odznaczeń. Senator Maria Koc wręczyła Medal „Pro Patria” przyznawany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z kolei samorząd województwa mazowieckiego przyznał szkole Medal „Pro Masovia”, który wręczyła dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Sałata. Podziękowania za budowanie pozycji szkoły trafiły do byłych dyrektorów – Klemensa Ptacha, Ryszarda Zawadki i Hanny Wilczek.

60nagroda4 60nagroda1

 Senator Maria Koc wręczyła Medal „Pro Patria.”

 Medal „Pro Masovia” wręczyła

dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego

Magdalena Sałata. 

Ostatnim punktem uroczystości było wmurowanie Kapsuły Czasu, w której znalazły się przedmioty przygotowane przez uczniów. Skrzynia ma być otwarta w roku 100-lecia istnienia szkoły w 2061 roku. O bogatej historii Ekonomika przypomnieli uczniowie w części artystycznej. Podczas powiatowych obchodów DEN nie mogło zabraknąć Nagrody Starosty, którą w tym roku otrzymało 33 nauczycieli, w tym nauczyciele z naszej szkoły.

60DEN 60kapsuaczasu

Nagrodzeni Nauczyciele 

Wmurowanie Kapsuły Czasu

Dalsza część uroczystości miała miejsce 16 października 2021 roku, ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą świętą w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie. Na uroczystej akademii odbyło się wręczenie Nagrody Dyrektora, którą otrzymali nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

obchody5

Nagrodzeni Pracownicy Administracji i Obsługi

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Marzena Tudek podkreśliła, że „Na przestrzeni 60 lat szkoła wykształciła 13 211 Absolwentów szkoły dziennej, 6610 Absolwentów szkoły zaocznej i 111 Absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych –  w sumie szkołę ukończyło 19 932 – Absolwentów. Nasi wychowankowie niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć w maleńkiej części mamy w ich sukcesie swój udział.” Po części oficjalnej Absolwenci zwiedzali szkołę, wspominając czas spędzony w murach Szkoły, a wieczorem odbył się Bal Absolwentów.

ochody4 obchody3 obchody2
ochody1 obchody4

Projekty

W szkole są realizowane projekty międzynarodowe i krajowe dzięki, którym nie tylko uczniowie rozwijają kompetencje miękkie, lecz także trzydziestu nauczycieli w dwóch turach podnosiło swoje kwalifikacje w projekcie Erasmus+ „Kompetentna Kadra”, który był realizowane na Sycylii. Główne tematy warsztatów to: Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa dla bezpieczeństwa w sieci, Edukacja STEM, ICT dla edukacji czy Grywalizacja.

kadra1 kadra2

20 czerwca 2022 r. odbyło się zakończenie projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER 2019 r.  na zasadach Programu Erasmus + sektor kształcenie i szkolenie zawodowe: „Kompetencje – zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości.” Certyfikaty zostały wręczone na auli szkoły w okolicznościowych teczkach przygotowanych z okazji Jubileuszu 60-lecia szkoły. W projekcie wzięło udział pięć klas z Technikum nr 1. W 2019 roku przed wybuchem pandemii COVID–19 praktyki w Maladze odbyli uczniowie technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk i technik ekonomista. Ze względu na zaistniałą sytuację międzynarodową, która była związana z wprowadzeniem reżimu sanitarnego w krajach Unii Europejskiej realizacja projektu została zawieszona. Dopiero w 2021 roku uczniowie w zawodzie technik ekonomista i technik reklamy mogli odbyć praktyki w Grenadzie.

praktyki1

 praktyki2 praktyki3 

 Praktyki w Grenadzie

 Zakończenie projektu nie oznaczało zakończenia praktyk zagranicą, gdyż Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała, że Technikum nr 1 otrzymało akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe złożonych w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2021 (EAC/A01/2021). Projekt będzie realizowany przez pięć lat, dzięki niemu uczniowie będą odbywać praktyki zagranicą rozwijając kompetencje miękkie tak poszukiwane na rynku pracy. Z  myślą o rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, tak pożądanych na rynku pracy, dzięki inicjatywie p. dyrektor Marzeny Tudek uczniowie przystąpili do kolejnego projektu międzynarodowego E–Steps (E–Skills Training on Employability Practices&Solutions) w ramach programu Erasmus+, którego koordynatorem jest  Stowarzyszenie „Euro Lider” z Lublina, pozostali partnerzy to: ERIFO z Rzymu, Valencia Inno Hub z Walencji, Know and Can Association z Sofii, University of Maribor z Mariboru. Uczniowie Technikum Reklamy wzięli udział w projekcie Grils Go Circular realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Girls Go Circular to edukacja prowadzona poprzez angażujące zadania praktyczne. Uczniowie poprowadzili m.in. badania online, zaplanowali kampanie w mediach społecznościowych, stworzyli filmy i prezentacje. Ponadto uczniowie brali udział w programie profilaktyki próchnicy „Zęby na LUX”. Głównym celem projektu jest edukacja zdrowotna uczniów, która ma uświadomić, iż dbanie o zęby i zdrowie jamy ustnej jest bardzo istotne dla zdrowia ogólnego oraz wysokiej jakości życia. Realizatorami projektu są: LUX MED. Sp. z o .o . oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. Dzięki przygotowanym wnioskom przez p. Bożenę Pleskot Bibliotek Szkolna przystąpiła do programu wpierającego biblioteki i rozwój czytelnictwa. Już w listopadzie 2021 roku II Liceum Ogólnokształcące otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021‒2025 w wysokości 15 000 zł. Dofinansowanie obejmowało zakup nowości książkowych oraz wyposażenia potrzebnego do pracy biblioteki szkolnej.  Za otrzymane pieniądze zakupiono: 357 pozycji (za 8 000 zł), 2 komputery (za 6 000 zł) oraz nagrody książkowe dla laureatów konkursów bibliotecznych (za 1 000 zł). Natomiast w kwietniu 2022 roku Technikum nr 1 otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach wspomnianego już programu w wysokości 15 000 zł. Na zakup nowości książkowych przeznaczono 13 000 zł, na zakup wyposażenia 1000 zł oraz 1000 zł na nagrody w konkursach promujących czytelnictwo. Realizowano projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, w ramach którego odbyło się pięć wycieczek na Suwalszczyznę, Lubelszczyznę, Podkarpacie i na Wybrzeże Gdańskie.

poznajpolsk2 poznajpolsk5
poznajpolsk1 poznajpolsk4

Wycieczki realizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę”

  

Wolontariat

Uczniowie chętnie angażowali się w akcje i projekty charytatywne. Odbyła się akcja „Paczuszka dla Maluszka”. Zebrane dary zostały przekazane do Domu Dziecka w Siennicy. 

paczuszkadlamaluszka

W związku z agresją Rosji na Ukrainę uczniowie wraz z Samorządem Szkolnym zorganizowali akcję „Wsparcie dla Ukrainy”. Przeprowadzona została zbiórka środków finansowych dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. W ten sposób młodzież chciała okazać wsparcie i pomoc uchodźcom, którzy osiedlili się  w powiecie garwolińskim. Dodatkowo Samorząd Uczniowski dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej, przygotował paczki dla rodzin ukraińskich mieszkających w Miętnem i naszych uczniów z Ukrainy. Słodkie upominki zostały przekazane w związku ze Świętami Wielkanocnymi, które na Ukrainie są obchodzone w najbliższą niedzielę. Paczki zostały ufundowane ze zbiórki, którą uczniowie zorganizowali w marcu. Wydarzenie to zostało połączone z akcją Kuratorium Oświaty „Paczka na Kresy” – Wielkanoc 2022, skierowanej do ofiar wojny na Ukrainie. Organizatorem akcji jest fundacja Kresy w potrzebie – Polacy Polakom, przy wsparciu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Poczty Polskiej oraz Polskiej Fundacji Narodowej. Po raz kolejny uczniowie wzięli udział w 30. finale charytatywnej zbiórki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Sukcesy

W VI Ogólnopolskim Konkursie Poligraficznym uczniowie odnieśli sukces i uzyskali uprawnienia do przyjęcia na studia inżynierskie o specjalności Technologia Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową.  Do etapu finałowego zakwalifikowało się 39 uczestników w tym 9 naszych uczniów. Byliśmy najliczniejszą reprezentacją wśród szkół z całej Polski. Indeksy uzyskała czwórka uczniów z Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej: Samanta Mielnik (op. Bogusława Bogucka)  Franciszek Gula, Krzysztof Łuczak oraz Dominik Majek (op. Marta Ozóg).

sukcespoligrafia

W VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii zrealizowano 1056 projektów w Polsce. Projekt MÓZG_nie_SIADA pozwolił II Liceum Ogólnokształcącemu znaleźć się w rankingu 371 najlepszych szkół w Polsce, które wspierają uczniów w rozwoju kompetencji przyszłości i działaniu społecznym. W klasyfikacji końcowej liceum zajęło 114 miejsce w Polsce, 19 w województwie mazowieckim i pierwsze miejsce w Powiecie Garwolińskim. Dodatkowo projekt został nominowany do prestiżowej Odznaki Złotego Wilka. Zespół w składzie: Olga Kalińska, Alicja Kowalska, Weronika Szostak, Oliwia Grzelak, Kacper Dziubak oraz Katarzyna Bajera (mentor p. Agnieszka Karwowska, konsultacje p. Agnieszka Szyszkowska), realizujący projekt społeczny MÓZG_nie_SIADA zorganizował dla społeczności szkolnej Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją oraz Europejski Dzień Mózgu, warsztaty prowadziła studentka psychologii Maria Janiec. 

zwolnieni

Uczennica klasy 2aLOp. Wiktoria Goliszewska wzięła udział w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Primus Inter Pares. Patroni Roku 2021” i otrzymała wyróżnienie za recytację utworu Tadeusza Różewicza „Odnaleźć samego siebie” (op. Małgorzata Wójcik-Wojciechowska). W rywalizacji o tytuł najlepszej grupy rajdowej I miejsce zajęli nasi uczniowie wygrywając XXXVI Rajd Kościuszkowski (op. Elżbieta Rosłoń, Piotr Szyćko, Iwona Ostrowska).

rajd2

W konkursie na projekt z zakresu profilaktyki uzależnień „Zanim nie jest za późno” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa w Garwolinie nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsca i wyróżnienia. W kategorii LOGO, pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Bajera (3TGiPC) a wyróżnienie otrzymali Gabriela Zalech (2TGiPC) i Marceli Czernelewski (4TGiPC). W kategorii PRACA PLASTYCZNA I miejsce zajęła Kinga Soćko (3bLOp). W kategorii na najlepsze HASŁO, POWIEDZENIE, MAKSYMĘ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I miejsce zajęła Klara Świtaj (3TRekp) (op. Iwona Jończyk).

 Sport

24 maja 2022 r. odbyły się w Siedlcach Lekkoatletyczne Mistrzostwa Regionu Siedleckiego  Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie naszej szkoły zdobyli w tych zawodach 6 medali. Opiekunem uczniów był Sławomir Miernicki. Medale zdobyli:

– złoty medal – Jakub Walenda (3 TGiPg) w pchnięciu kulą i Marcin Brojek (3TIg) w skoku wzwyż.

– srebrny medal – Wiktor Sikora (2bLO) w pchnięciu kulą i Baran Konrad (3dLOp) w biegu na 800 metrów.

– brązowy medal – Jakub Czernik (3TIg) w skoku wzwyż oraz sztafeta  4x100 metrów w składzie: Konrad Baran (3dLOp), Marcin Chojecki (3TEg), Oliwier Trzpil (3dLOp), Jakub Trzaskowski (3TEp).

sport2

Dnia 24 maja 2022 r. w auli szkolnej odbył się pierwszy turniej w scrabble „Rywalizacja na słowa”. Do turnieju przystąpiło 12 uczniów z różnych klas. Zwycięska trójka to: I miejsce Jakub Odziemczyk (3TI), II miejsce Wioleta Lakowska (2bLO), III miejsce Adrian Oszczędłowicz (3TRach).

Odbył się Turniej o Puchar Dyrektora w piłce koszykowej (organizator Mariusz Mikulski). Do rozgrywek zgłosiło się blisko 20 zespołów: 1 miejsce zajęła 3TIg, 2 miejsce 2TE, 3 miejsce Oddział Przygotowawczy  z Ukrainy, 4 miejsce 2TGiPC.

Turniej o Puchar Dyrektora w piłce nożnej (organizator Konrad Piotrowski). Zwycięzcą w finale z kompletem zwycięstw okazała się klasa 1dLO, 2 miejsce 3 TIp, 3 miejsce 1 TI i 4 miejsce 3dLO. Odbył się Turniej Tenisa Stołowego (organizator Marek Łoniewski) w kategorii dziewcząt i chłopców, razem wzięło udział 35 uczniów. Po zaciętej walce wyłoniono finalistów rozgrywek w dwóch kategoriach: Chłopcy: Przemysław Głaszczka (3 TIp), Piotr Śluzek (4 TI),Michał Szustek Michał (3TRachg). Dziewczęta: Agata Licbarska (1 TGiPC), Magdalena Kuźnia (4TGiPCg).

Uczniowie wzięli udział w Szkolnych Mistrzostwach Powiatu w pływaniu. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Witak (2TI) 3 miejsce na 50 m. stylem dowolnym, Dorota Zawadka (4aTEg) 3 miejsce na 50 m. stylem dowolnym i 3 miejsce na 50 m. stylem klasycznym oraz Marcin Szaniawski (2TGiPC) i Bartłomiej Winiarek (4aTEg). Wymienieni uczniowie zdobyli również 3 miejsce w sztafecie mieszanej 4x50 m. stylem dowolnym (op. Piotr Mucha).

szachy16 60

 W Mistrzostwach Powiatu w Szachach, w których uczestniczyło siedem szkół średnich z powiatu garwolińskiego, w sumie 28 uczestników. Nasi uczniowie zajęli indywidualnie: I m. Severyn Smykalo (1 OP LO), który został Mistrzem Powiatu, III m. Yaroslav Martyniuk (1dLO), IV m. Dawid Soszka (3dLOg) oraz I m. drużynowo w składzie: Severyn Smykalo (1 OP), Yaroslav Martyniuk (1dLO), Dawid Soszka (3dLOg), Mateusz Borowski (3TIg) (op. zespołu Marek Łoniewski).

mistrzostwaszachowepowiatu mistrzostwaszachowepowiatu1

 Wydarzenia i akcje cykliczne

Uczniowie, jak co roku, wzięli udział w X edycji Narodowego Czytania. Uroczystość odbyła się 6 września 2021 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem. W tym roku wspólnie czytano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Już po raz kolejny odbyła się Akcja „Żonkile”, projekt edukacyjny Muzeum Polin , który przypomina nam o bohaterach powstania w getcie warszawskim. Akcja „Sprzątania świata” odbyła się pod hasłem „Myślę więc nie śmiecę”, której głównym celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i poczucie odpowiedzialności za całą planetę oraz „Światowy Dzień Ziemi”.

akcjazonkil2 sprzatanie4

Akcja  „Żonkile”

Akcja „Sprzątania świata”

Uczniowie przystąpili do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”, w ramach, które uczniowie porządkowali groby. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne odbyło się Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada złożono kwiaty pod pomnikiem Józef Piłsudskiego, 13 grudnia upamiętniono wprowadzenie stanu wojennego, 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 2 maja Dzień Flagi, 3 maja Dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka i Dzień Języków Obcych. Uczniowie aktywnie włączyli się w akcję „BohaterON – włącz historię.” W auli odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotyczno-Religijnej” przygotowano koncert „Młodzi dla Niepodległej”. Odbyły się Październikowe Dni Kariery Zawodowej i po długiej przerwie uczniowie wzięli udział w Salonie Maturzystów Perspektywy w Warszawie. Obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i po raz pierwszy Dzień Walki z Depresją oraz Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Po przerwie uczniowie klas ósmych mogli wziąć udział i obejrzeć swoją przyszłą szkołą w trackie Dnia Otwartego, który odbył się 2 kwietnia 2022 r. Odbyła się Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę oraz obchodzono XXI Dzień Papieski, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny i po raz pierwszy Dzień Bez Plecaka.

dnikariery1 pierwszydzienwiosny
Warsztaty dziennikarskie w ramach Październikowych Dni Kariery

 P. Anna Salwa z uczennicami w Dzień Wiosny

 W trakcie roku szkolnego dbano o rozwój kompetencji językowych uczniów m.in. poprzez wyjazdy na warsztaty z języka niemieckiego „Spotkaj się z niemieckim” organizowane przez Instytut Goethego, czy języka rosyjskiego „Alfabet rosyjski na wesoło i poważnie” na UMCS–ie w Lublinie. Po raz trzeci uczniowie wzięli udział w Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnika nad Warszawą.” Odbyły się również warsztaty językowe pt. ,,Es war einmal....” wraz z inscenizację bajki braci Grimm „Frau Holle” przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Naukowego Koła Germanistów w Lublinie w naszej szkole. Odbyły się również Dni Języków Obcych.

ewa pecak 6 zajcia niem1
„Alfabet rosyjski na wesoło i poważnie” „Spotkaj się z niemieckim” 

Społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach społeczności lokalnej w Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina, gdzie dla uczestników festiwalu przygotowano „Kawiarenkę” w której można było odpocząć i obejrzeć album przygotowany na 60-lecie szkoły „Ekonomik w Obiektywie”, obejrzeć wystawę prac uczniów i wziąć udział w quizach. I oczywiście w Dniach Garwolina w barwnym korowodzie ulicami miasta, uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W Parku 550-lecia zostało przygotowane stoisko wystawowe szkoły.

2022/2023

 Jak co roku 1 września  odbyły się oficjalne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Pani dyrektor Marzena Tudek powitała wszystkich uczniów w największej placówce oświatowej w powiecie garwolińskim i podkreśliła, że „przed Wami czas nowych wyzwań musicie stawić im czoło (…). Życzę Wam osiągania sukcesów, z których będziecie dumni. W osiąganiu celów pomoże Wam całe grono pedagogiczne! Pamiętajcie, ze od nas wszystkich zależy jaki to będzie rok!” Uczniowie zostali również zapoznani z historią związaną z bohaterską obroną Westerplatte – w końcu każdy powinien znać patrona swojej szkoły.

W ogólnopolski rankingu „Perspektyw” Technikum nr 1 uzyskało brązową tarczę. Zajmując 415 miejsce w Polsce, 56 miejsce w województwie mazowieckim i drugie miejsce w powiecie garwolińskim. Po raz pierwszy II Liceum Ogólnokształcące znalazło się w Rankingu Liceów Ogólnokształcących zajmując 237 miejsce w województwie mazowieckim.

W sesji zimowej styczeń–luty 2023, do której przystąpili wszyscy uczniowie Technikum nr 1, zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła 96%, co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe. Uczniowie trzech zawodów uzyskali 100% zdawalność, są to: technikum rachunkowości, technikum reklamy i technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. W technikum ekonomicznym egzamin zdało 26 uczniów (do egzaminu przystąpiło 27 uczniów), co dało wynik 96%. W technikum informatycznym nastąpił kolejny wzrost zdawalności egzaminów, która wyniosła 84%, podczas gdy w województwie mazowiecki jedynie 69%. W sumie do egzaminu pisemnego i praktycznego przystąpiło 113 uczniów. Jak widać we wszystkich kwalifikacjach nasi uczniowie uzyskują wyniki powyżej przeciętnej w województwie mazowieckim. Należy podkreślić, że tylko nieliczni (pojedynczy uczniowie w klasie) nie zdają egzaminu.

 Powstała nowa pracownia językowa na miarę XXI wieku, w której uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje językowe, niezbędne na rynku pracy. 

pracowniaewa4 pracowniaewa9

Po raz pierwszy w historii szkoły dobył się Turnieju FIFA Ekonomik 2023. Rozgrywki zostały w pełni przeprowadzone w szkole i trwały 5 dni podczas których mieliśmy przyjemność oglądać, aż 73 mecze Zwycięzcą turnieju został Jakub Wielgosz (4TEp), który w finale pokonał po niezwykle emocjonującym spotkaniu Pawła Jakubaszka (1TI) strzelając bramkę w 119 minucie dogrywki!

Rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Caritas nr 134 (op. P. Krystyna Błażejczyk, p. Edyta Wąż, p. Dominika Kania, s. Aneta, ks. Łukasz Michaluk), które aktywnie angażuje się organizację wydarzeń szkolnych takich jak  „Tydzień Dobra”, „Dzień Matki” i „Dzień Dziecka.

szkolnekoocaritas

 Dnia 12 października 2022 r. odbyła się Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Garwolińskiego. Spotkanie zostało przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy ZS nr 1 przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie. Pani Agnieszka Karwowska przedstawiła prezentację „Śmierć oswojona, a śmierć odrzucona.” Później p. Bożena Pleskot omówiła sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz2.0). W konferencji uczestniczyli uczniowie z kółka czytelniczo-medialnego. Jak co roku, podczas Dnia Edukacji, wręczono Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym. Ogłoszono także wyniki rywalizacji w strzelectwie sportowym wśród kobiet zwyciężyła p. Agnieszka Sadowska-Janiec wśród panów p. Wojciech Zając. Całość uroczystej gali dopełniały występy naszych uczniów.

 Po raz kolejny uczniowie wzięli udział w Festiwalu Nauki na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem uczestnicy wydarzenia  mogli spotkać się w Sali Kolumnowej i wysłuchać dwóch wykładów z historii XX wieku (op. Agnieszka Czypionka).

Uczeń z II Liceum Ogólnokształcącego Kacper Broniszewski w dniu 21 listopada 2022 r. objął mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jako jedyny przedstawiciel Powiatu Garwolińskiego.

Broniszewski Kacper

 20 marca 2023 r. w naszej szkole odbyło się otwarcie wystawy „Rotmistrz Witold Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater.” Po raz pierwszy odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej  (organizatorzy  p. Wojciech Zając i p. Iwona Ostrowska).

Projekty

W szkole są realizowane projekty międzynarodowe i krajowe dzięki którym nie tylko uczniowie rozwijają kompetencje miękkie, lecz także kadra pedagogiczna. W tym roku sześciu nauczycieli wzięło udział w międzynarodowym programie  Erasmus+. Jego głównym celem było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły w Alicante. W ramach realizacji programu mobilności uczestnicy obserwowali zajęcia dydaktyczne w szkole, w tym z wykorzystaniem metody pracy projektowej oraz metody odwróconej klasy. 

alicante3 alicante12

Natomiast uczniowie rozwijali swoje kompetencje za granicą w ramach Programu Erasmus+ 2022-1-PL1-KA121-VET-000058359. Od 29 maja do 9 czerwca 2023 r. uczniowie klas czwartych technikum rachunkowości i technikum informatycznego odbywali praktyki w hiszpańskich firmach.  Podsumowanie projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 58 741 EUR odbyło się 19 czerwca 2023 r. w szkole.

uczniowiealicante10 1 erasmuskoniec2324 2

9 listopada 2022 r. odbyło się zakończenie Międzynarodowego Projektu E-STEPS E-Skills Training on Employability Practices & Solutions, w którym wzięli udział, jak jedyni w Polsce, uczniowie naszej szkoły. Konsorcjum tworzy 5 organizacji z Polski, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Słowenii. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie „Euro Lider” z Lublina, pozostali partnerzy to: ERIFO z Rzymu, Valencia Inno Hub z Walencji, Know and Can Association z Sofii i University of Maribor z Mariboru. Projekt E-STEPS zakłada zwiększenie mobilności zawodowej uczniów szkół zawodowych z pięciu krajów UE poprzez zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich. Nasi uczniowie wzięli udział również w konkursie, który wygrała Zuzanna Zalewska (2TRek) i otrzymała kolorową drukarkę.

estep uczniowie6

W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu realizowanego przez Fundację Wypłyń na Głębię. Projekt „Dobry Temat” ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. Koordynatorem projektu w szkole jest pedagog szkolny p. Sylwia Kozyra. 1 marca 2023 r. została podpisana umowa o partnerstwie ze Stowarzyszeniem EURO LIDER, które dotyczy testowania platformy edukacyjnej przez uczniów oraz przeprowadzenia warsztatów w ramach Międzynarodowego Projektu Ekologicznego Education for climate and ecological emergenc GreenTeam dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+.

 Realizowano Ogólnopolski Program Edukacyjny  Złote Szkoły NBP . Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów szkolny koordynator: p. Jolanta Konarzewska, opiekunowie p. Barbara Jarzyna oraz p. Emilia Zalech.

Społeczność szkolna wzięła udział w Programie „Szkoła Szkole”, zainicjowanym przez Caritas Polska, który jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację sektora edukacji w Syrii. 70% placówek oświatowych w Aleppo ucierpiało w wyniku prowadzonych tam działań wojennych w latach 2012-2016. Osobami szczególnie  zaangażowanymi w promowanie programu byli wolontariusze Szkolnego Koła Caritas oraz Samorząd Uczniowski wraz z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas. Podczas Kiermaszu ciast i loterii fantowej udało nam się zebrać 932 złote natomiast dyskoteka charytatywna przyniosła 705 złotych. Łącznie zebrano 1637 złotych.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LONDON WEEK. Projekt odbył się dzięki współpracy z Didacto Ogólnopolskie Projekty Językowe i Szkolenia oraz Rady Rodziców ZS nr 1. Trzyosobowe drużyny  z klas pierwszych zmierzyły się z quizem dotyczącym wybranych faktów i nietypowych informacji związanych z Londynem.

londonweek

 Już w kwietniu 2023 roku II Liceum Ogólnokształcące otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021‒2025 w wysokości 15 000 zł. Dofinansowanie obejmowało zakup nowości książkowych oraz wyposażenia potrzebnego do pracy biblioteki szkolnej.  Uczniowie wzięli udział w  projekcie „Przyjaciele Przyrody” w GCAK w Sulbinach. Projekt został zrealizowany dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koordynator szkolny p. Kinga Smak-Lasocka. W szkole realizowane są również projekty związane z szeroko rozumianą profilaktyką prozdrowotną. Wśród programów należy wymienić „Zdrowe piersi są OK.!” program wojewódzki mający na calu kształtowanie świadomości wśród uczennic szkół średnich samobadania piersi. „Rakoobrona – Czerniak skóry, agresywny przeciwnik”, „Znamię – Znam je!” to akcje profilaktyczne zapobiegające chorobom skóry. „Rak szyjki macicy, podstępny zabójca”, „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” akcje mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HPV. „Podstępne WZW” to program, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HAV, HBV i HCV. Należy podkreślić, że kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Sukcesy w olimpiadach i konkursach

Jak co roku uczniowie wzięli udział w XXXVII edycji Rajdu Kościuszkowskiego (op. p. Małgorzata Mąkosa, p. Emilia Zalech) i zajęli pierwsze miejsce. 

raidkociuszkowski1

 Odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Do II etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach zakwalifikowały się: Aleksandra Przybysz (4TGiPC), Beata Przybysz (4TGiPC) i Julia Pięta (3bLO), która weszła do III etapu centralnego (op. p. Agnieszka Karwowska). 

olimpiadaagnieszka

 W finale Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem” w kategorii technik ekonomista, kwalifikacja EKA.05 Aleksandra Gładysz (3TRach) uzyskała II miejsce w Polsce i tytuł laureat. Natomiast Jolanta Błażejczyk (3TRach) uzyskała tytuł finalisty (op. p. Jolanta Konarzewska).

olimpiadarokprzeddyplomem

W finale Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii po raz trzeci nasza szkoła znalazła się w rankingu 411 najlepszych szkół w Polsce, kolejny raz byliśmy najlepsi w powiecie garwolińskim i po raz pierwszy Odznaką Brązowego Wilka uzyskał Projekt Drop of Life. W tym roku mamy 10 finalistów ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii z trzech projektów. 

zwolnieni4 1

 W II Liceum Ogólnokształcącym Projekt Lady Femina dotyczący higieny i chorób układu rozrodczego kobiet (zespół w składzie: liderka Weronika Zalasińska, Dominika Ślińska, Karolina Figurska, mentor p. Agnieszka Karwowska). W Technikum nr 1 Projekt O!CZYTANI promujący czytelnictwo wśród młodzieży (zespół w składzie: liderka Aleksandra Przybysz, Kacper Dziubak, Magdalena Głodek, Karol Krześniak, Beata Wielgosz, mentor p. Agnieszka Karwowska) oraz Drop OF Life promujący krwiodawstwo i krwiolecznictwo (zespół w składzie liderka: Zuzanna Zalewska, Patrycja Dębska, Aleksandra Zielińska, Marcin Denidziuk, Dominik Dębski) (mentor p. Jolanta Konarzewska, wsparcie p. Agnieszka Karwowska), który uzyskał Odznakę Brązowego Wilka. 

zwolnieni3 zwolnieni4
Projekt O!CZYTANI  Zespół Lady Femina 

 Alicja Tylman (4TRach), Jolanta Błażejczyk (3TRach), Aleksandra Gładysz (3TRach) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” otrzymały tytuł Finalisty i tym samym otrzymały zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA.05 oraz EKA.04, jak również preferencyjne warunki przyjęcia na studia na wybrane uczelnie (koordynator szkolny p. Jolanta Konarzewska, opiekun p. Henryka Jaroń).

olimpiadazus

 Do finału VII Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego zakwalifikowało się aż pięciu uczniów z klasy 4 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej po gimnazjum. Są to: Przemysław Bieńko, Małgorzata Błaszczak, Dorota Godlewska, Angelika Choim, Maciej Piszcz. Rozgrywki finałowe odbyły się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Ogromny sukces odniósł Przemysław Bieńko, który uzyskał tytuł finalisty i otrzymał „indeks” na Politechnikę Warszawską. Uczniów do konkursu przygotowywały p. Bogusława Bogucka oraz p. Marta Ozóg.

konkurs poligraficzny

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geograficznej wzięło udział troje uczniów – Urszula Woźniak (4b LO), Gabriela Siwek  i Piotr Baran (2TE), którzy musieli napisać pracę na jeden z czterech proponowanych tematów. Praca Piotra Barana „Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności” została oceniona przez Komitet Okręgowy  na 85 % i tym samym awansował do drugiego etapu. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Językowych WocaBee. Konkurs odbywał się w dwóch etapach, w pierwszym zajęliśmy 1 i 3 miejsce w województwie mazowieckim a w drugim etapie ‒ w rundzie krajowej ‒ wygraliśmy!! Organizatorem konkursu jest firma WocaBee, dostawca aplikacji do nauki słówek w języku obcym online. Oprócz dyplomów otrzymaliśmy nagrody o wartości 10 tysięcy złotych, ekspres do kawy, smartwatche, głośniki, pendrive, słodycze, naklejki na schody i drobne upominki (op. p. Ewa Chodakowska). Odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Forget–me–not”,  dwie najwyższe noty w naszej szkole, aż 96%, zdobyły Olga Żołądek (2TE) oraz Katarzyna Sowa (2TGiPC) (op.p.  Emilia Zalech, p. Beata Łysiak). Na VI edycję Ogólnopolskiego  Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-ach!” wpłynęło 271 prac z całej Polski, w tym z naszej szkoły zgłosiliśmy prace 24 uczniów z klas technikum grafiki i poligrafii cyfrowej oraz z technikum informatycznego. Wyróżnienie otrzymał Maciej Piszcz (4TGiPCg) (op. P. Bogusława Bogucka). Zdjęcia uczniów zostały wyróżnione w XIII edycji konkursu „Matematyka w obiektywie”, który jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Wśród wyróżnionych prac znalazło się zdjęcie Michaliny Mikulskiej (1a TGiPC) „Krzywa przez elipsy postrzegana” oraz  Małgorzaty Błaszczak (4 TGiPC) „Ciemna nieskończoność.” Fotografia „Geometria-symetria”, której autorem jest Maja Pielak (1a TGiPC) otrzymała Wyróżnienie Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Wyróżnione prace otrzymały kwalifikację do wystawy „Matematyka w obiektywie – 2023”. Opiekunem, który przygotował wyróżnione uczennice do konkursu była p. Bogusława Bogucka. Ambasadorami konkursu w naszej szkole były p. Agnieszka Makulec-Wysocka, p. Jolanta Konarzewska oraz p. Bogusława Bogucka.  W konkursie na plakat promujący bibliotekę Pedagogiczną z okazji 70-lecia jej istnienia. Nasi uczniowie: Michalina Mikulska, Kacper Głasek i Cyprian Frelek z Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych pod opieką p. Iwony Jończyk zdobyli 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienie, w kategorii szkół ponadpodstawowych. Społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach społeczności lokalnej w Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina, gdzie dla uczestników festiwalu przygotowano „Kawiarenkę” w której można było odpocząć i obejrzeć album przygotowany na 60-lecie szkoły „Ekonomik w Obiektywie”, obejrzeć wystawę prac uczniów i wziąć udział w quizach. I oczywiście w Dniach Garwolina w barwnym korowodzie ulicami miasta, uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W Parku 550-lecia zostało przygotowane stoisko wystawowe szkoły. Wzięliśmy udział w I Targach Pracy i Edukacji Powiatu Garwolińskiego, które odbywały się pod hasłem „Współpraca biznesu i edukacji.”

Sukcesy sport

30 marca 2023 r. na hali sportowej w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Regionu w Tenisie Stołowym w którym wzięło udział 80 uczniów województwa mazowieckiego. Nasza drużyna dziewcząt w składzie Natalia Paziewska (1cLO) i Amelia Rybacka (1cLO) po zaciętej walce pokonała reprezentację Mińska Mazowieckiego i zajęła 3 miejsce zdobywając brązowy medal (op. Marek Łoniewski).

sporttenisstoowy

W Finale Krajowym Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej szkół podstawowych, który odbył się w Kołobrzegu. Drużyna w składzie: Konrad Baran 4dLO – 800 m , Marcin Brojek 4TI (g) – skok wzwyż, Marcin Chojecki 4TE(g)  100 m i 4x100 m, Piotr  Poszytek 4TRek (p) 100 m i 4x100 m, Wiktor Sikora 3bLO – dysk, Adam Skoczylas 3bLO – kula, Daniel Szczypek Daniel 4TGiPC (p) 800 m, Jakub Trzaskowski 4TE (p) 200 m i 4x100 m, Jakub Walenda 4TGiPC (g) – kula, Tytus Węgrzynek  2TE 800 m (op. Sławomir Miernicki) zajęła 5 miejsce w Polsce uzyskując 978 punktów.

lekkatletykamiernicki5

25 maja 2023 roku na stadionie ZS nr 2 w Garwolinie odbył się  XVI mityng lekkoatletyczny w ramach Powiatowych Igrzysk Szkół Ponadpodstawowych pod honorowym patronatem Starosty Garwolińskiego. Z bardzo dobrej strony na tych zawodach zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły zdobywając łącznie 25 medali. W punktacji drużynowej nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt oraz chłopców. Opiekunami młodzieży byli p. Elżbieta Rosłoń i p. Sławomir Miernicki. Poniżej medaliści w poszczególnych konkurencjach.

Złote medale zdobyli: Gabriela Siwek (2TE) – 100 m; Rafał Talarek (2dL) – pchnięcie kulą 5 kg; Jakub Walenda (4TGiPCg) – pchnięcie kulą 6 kg; Jakub Kusak (3TRach) – skok wzwyż; Kacper Miernicki (3TE) – rzut oszczepem.

Srebrne medale zdobyli: Karolina Głowala (1dLO) – 800 m; Amelia Łączyńska (1TE) – pchnięcie kulą 3 kg; Patrycja Mroczek (4d LO) –  pchnięcie kulą 4 kg; Wiktoria Matyka (1TRach) – skok wzwyż; Klaudia Osica (3cLO), Karolina Trzpil (4bLO), Dominika Buczek (1bTGiPC), Karolina Głowala (1dLO) – sztafeta 4x400 m; Jakub Walenda (4TGiPCg) – rzut dyskiem; Piotr Staręga (2TI) – skok wzwyż; Piotr Poszytek (4TReklp), Jakub Trzaskowski (4TEp), Krzysztof Wichowski (3TGiPC), Mateusz Witak (3TGiPC) – sztafeta 4x100 m; Bartosz Soszka  (2TRek), Mateusz Piłka (3TE), Krzysztof Wichowski (3TGiPC), Daniel Szczypek (4TGiPCp) – sztafeta 4x400 m. 

lekkoatletyka11 1 lekkoatletyka6 1

Brązowe medale zdobyli: Weronika Kutwińska (2bLO) – 100 m i 200 m; Alicja Majsterek (2TE) – pchnięcie kulą 3 kg; Patrycja Mroczek (4dLO) – rzut oszczepem; Kinga Świętochowska (3TRach) – skok wzwyż; Julia Zawadka (4TGiPC) – skok w dal; Gabriela Siwek (2TE), Wiktoria Matyka (1TRach), Weronika Kutwińska (2bLO), Amelia Łuczyńska (1TRek) – sztafeta 4x100 m; Filip Ornat (1dLO) – 1500 m; Igor Marciniak (2TI) – skok wzwyż; Bartłomiej Kondej (3dLO) – rzut dyskiem; Paweł Miazga (3TGiPC) – rzut oszczepem.

W Mistrzostwach Powiatu w Pływaniu naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Kacper Duchna (1TE), Mateusz Michalczyk (1bTGiPC), Piotr Staręga (2TI), Igor Zdun (3TGiPC), Krzysztof Przybysz (2TI), Marcin Szaniawski (3TGiC), Michał Skrzyniarz (4dLO) zajął 8 miejsce na 50 m. stylem dowolnym, Jakub Witak (3TI) zajął 2 miejsce na 50 m. stylem grzbietowym i  5 miejsce na 50 m. stylem dowolnym. Sztafeta chłopców 4x50m. stylem dowolnym w składzie: Michał Skrzyniarz, Marcin Szaniawski, Krzysztof Przybysz oraz Jakub Witak zdobyła brązowy medal ustalając nowy rekord szkoły wynikiem 1,56,36 (op. p. Piotr Mucha). 

pywanie3 pywanie4

 Srebro w Powiatowych Igrzyskach Szkół Ponadpodstawowych w Piłce Nożnej Halowej wywalczył zespół w składzie: Szymon Winek (4TIp), Rafał Talarek (2dLO), Szymon Masny (2TGiPC), Patryk Przybysz (3TEp), Piotr Poszytek (4TRekp), Kamil Kasprzak (4TGiPCg), Jakub Trzaskowski (4TEp), Szymon Kwaśnik (3dLO), Filip Świętulski (1bTGiPC), Marcin Chojecki (4TEg) (op. p. Konrad Piotrowski).

srebropowiatsport

9 marca 2023 roku w Żelechowie odbył się IX Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty, w którym udział wzięło w sumie 28 uczestników. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz upominki. W kategorii indywidualnej wicemistrzem powiatu na następny rok został Nazar Smykalo (2cLO). Nasza drużyna w składzie: Nazar Smykalo (2cLO), Jarosław Martyniuk (2d LO), Marcin Brojek (4TI g), Andrzej Migas (3TE) została wicemistrzem powiatu (op. p. Marek Łoniewski).

W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt złoto wywalczyła drużyna w składzie: Jonnaa Cybulska (2TRach), Aleksandra Dźwigałowska (2TE), Maja Gajdzińska (3dLO), Natalia Gromuł (3aLO), Alicja Jarosławska Alicja (1TE), Karolina Jurczak (4aLO), Alicja Karpińska (3a LO), Monika Kasprzak (1TRach), Amelia Łuczyńska (1TRek), Zuzanna Sylwesiuk (3dLO), Karolina Trzpil (4bLO), Alicja Zawadka (1dLO), Natalia Piętka (3aLO), Barbara Głodek (2TE), kapitan zespołu Wiktoria Żak (4TEg).

powiatpika siatkowa

W Turnieju Siatkówki Plażowej, który odbył się  pod patronatem Starosty Powiatu Garwolińskiego w Żelechowie. W finale dziewcząt Joanna Cybulska (2TRach) i Amelia Łuczyńska (1TRek) wywalczyły srebrny medal, natomiast  Aleksandra Dźwigałowska (2TE) i Alicja Jarosławska (1TE) zdobyły brązowy medal (op. Mariusz Mikulski). W finale chłopców Jakub Majewski i Paweł Mąka (2 TI) wywalczyli srebrny medal. Natomiast  Kacper Witak (1d LO) oraz Szymon Zuchniak (1d LO) zajęli wysokie czwarte miejsce  na  dziewięć zespołów (op.p.  Piotr Szyćko). 

siatkwaplazaowa plaasiatka11

Odbył się Szkolny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1. Do turnieju zgłosiło się aż 19 zespołów, co pokazuje, że duch rywalizacji sportowej nie jest obcy naszej młodzieży! Turniej trwał ponad miesiąc i w tym okresie rozegrano aż 52 mecze. W klasyfikacji końcowej 1 miejsce zajęła klasa 4TEg, 2 miejsce 3TI, 3 miejsce 3TGiPC i 4 miejsce 2TI. W II edycji Turnieju Koszykówki o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1. Do turnieju zgłosiło się 26 zespołów klasowych ponad 230 osób.  Najskuteczniejszym zawodnikiem finałowego turnieju został Jan Afrykański z 25 zdobytymi punktami. Klasyfikacja końcowa: I miejsce zajęła 4dLO, II miejsce 3TGiPC, III miejsce 2TI i IV miejsce 4TRek.

szkolnyturniejkoszykwki turniejpiki siatkowejszkolny13

Odbył się XIV Turniej Szachowy  o Puchar Dyrektora. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 42 uczniów z różnych klas w tym dwie dziewczynki. Organizatorami turnieju byli p. Aneta Winek oraz p. Marek Łoniewski.

TURNIEJ SZACHOWY 20 

Wydarzenia i akcje cykliczne

27 października 2022 r. odbyła się Mazowiecka Gala „Rodacy Bohaterom” podsumowująca akcję prowadzoną przez Stowarzyszenie Odra–Niemen. Oddział Mazowiecki. Nasza szkoła, która w poprzednim roku zorganizowała zbiórkę produktów żywnościowych dla kombatantów z Kresów Wschodnich otrzymała oficjalne podziękowania za wsparcie i aktywny udział w programie. Jak co roku uczniowie wzięli udział w Akcji  #Szkoła pamięta, którą koordynuje p. Maria Kowalczyk i p. Aneta Winek, jej głównym celem jest kształtowanie postawy obywatelskiej.  Odbyły się dwie Akcje Honorowego Oddawania Krwi. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów (koordynator szkolny p. Iwona Jończyk). 

oddawaniekrwi3 oddawaniekrwi9

Jak co roku wzięliśmy udział w Akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku wystąpiliśmy w roli darczyńców dla czteroosobowej rodziny. Dzięki zebranym pieniądzom udało się zakupić środki czystości, żywność, przybory szkolne, vouchery na zakup obuwia i materiałów remontowych. Łączna wartość paczki to 5332 złote. Odbyła się Akcja „Paczuszka dla Maluszka”. Obył się kolejny Maraton Pisania Listów w którym wzięło udział 316 osób. W ramach wolontariatu zorganizowano Bożenarodzeniowy Kiermasz, z którego dochód został przeznaczony dla podopiecznych Domu Dziecka w Izdebnie.  29 marca 2023 r. odbyła się pierwsza akcja Szkolnego Koła Caritas „Szkoła Szkole”. Zorganizowano charytatywny kiermasz ciast z którego pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla dzieci w ogarniętej wojną Syrii. Działania wsparł najlepszy Samorząd Uczniowski, który przygotował loterię fantową można było kupić los i wygrać upominek. Udało się zebrać aż 932 złotych!  Kolejny rok młodzież naszej szkoły włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, upamiętniającą rocznicę wybuchu powstania. „Akcja Żonkile”, organizowana po raz jedenasty przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Odbyły się Październikowe Dni Kariery. 

avonfabryka8 avonfabryka14
Warsztaty i zwiedzanie fabryki AVON w Garwolinie

 Uczniowie klas ósmych mogli wziąć udział i obejrzeć swoją przyszłą szkołą w trackie Dnia Otwartego, który odbył się 25 marca 2023 r. Obchodzono XXII Dzień Papieski, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dni Języków Obcych, Dzień Liczby π oraz Walentynki. 

walentynki1 1 walentynki2 1

 Społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach społeczności lokalnej w Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina, gdzie dla uczestników festiwalu przygotowano „Kawiarenkę” w której można było odpocząć i obejrzeć album przygotowany na 60-lecie szkoły „Ekonomik w Obiektywie”, obejrzeć wystawę prac uczniów i wziąć udział w quizach. I oczywiście w Dniach Garwolina w barwnym korowodzie ulicami miasta, uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W Parku 550-lecia zostało przygotowane stoisko wystawowe szkoły. 

targipracy10

Wzięliśmy udział w I Targach Pracy i Edukacji Powiatu Garwolińskiego, które odbywały się pod hasłem „Współpraca biznesu i edukacji”. 

 

Opracowała Agnieszka Karwowska

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus