Ułatwienia dostępu

 • Slajd3
 • Slajd2
 • Slajd1

RODO

Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Adres: ul. Kościuszki 53, 08 – 400 Garwolin, telefon/faks: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (25) 6842521
  lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie w pokoju nr 218.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe,
  w pozostałym zakresie dobrowolne.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzule informacyjne

01. KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

02. KLAUZULA INFORMACYJNA_MONITORING

03.KLAUZULA INFORMACYJNA_KONTRAHENCI

04.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

05. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW_NAUCZYCIELI

06. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

07.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAKTYKANTÓW STAŻYSTÓW WOLONTARIUSZY

08. KLAUZULA INFORMACYJNA_umowa zlecenie

09. KLAUZULA INFORMACYJNA_osoby prawne

10. KLAUZULA INFORMACYJNA ZFSS

11. KLAUZULA INFORMACYJNA_rekrutacja uczniów

12. KLAUZULA INFORMACYJNA_UCZNIOWIE RODZICE

13. KLAUZULA INFORMACYJNA_wycieczki

14. KLAUZULA INFORMACYJNA_KONKURS

15. KLAUZULA INFORMACYJNA_STOPKA MAILA

16. KLAUZULA INFORMACYJNA. ZDALNE NAUCZANIE

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus