Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 1  im. Bohaterów Westerplatte   w Garwolinie

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy ZS nr 1 w Garwolinie.

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki szkolnej i go przestrzegać.

3. Biblioteka jest czynna  w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

4. W bibliotece obowiązuje cisza i  zakaz spożywania posiłków.

5. Czytelnicy zobowiązani są do dbania o wypożyczone materiały.

6. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny oraz na okres ferii i wakacji.

7. W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły, czytelnik jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteką i podpisać kartę obiegową

8. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje konto. Dozwolone jest zwracanie książek za nieobecnego ucznia.

9. Maksymalny czas wypożyczenia książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można ja prolongować na kolejny termin.

10.Podręczniki wypożyczane są tylko na lekcje i należy je zwrócić po skończonych zajęciach.

11. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych pozycji, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

12. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję lub dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie wypożyczonej książki.

13. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa szczegółowy regulamin.

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus