Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Historia biblioteki

2022/2023

Zatrudnieni bibliotekarze: p. Barbra Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Agnieszka Karwowska, p. Bożena Pleskot. Na bieżąco prowadzone jest opracowanie księgozbioru, które polega na wprowadzaniu książek do komputerowej bazy danych MOL Net+. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska. Inwentarz Główny zapisano do numeru 44173.  Inwentarz Filmów zapisano do numeru 450F, dokumentów dźwiękowych do numeru 151DD i elektronicznych do numeru 123DE. W kwietniu 2023 roku II Liceum Ogólnokształcące otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021‒2025 w wysokości 15 000 zł. Dofinansowanie obejmowało zakup nowości książkowych oraz wyposażenia potrzebnego do pracy biblioteki szkolnej.  Za otrzymane pieniądze zakupiono: 373 (za 10 000 zł)  pozycji, trzy fotele ergonomiczne (za 3 000 zł) oraz nagrody książkowe dla laureatów konkursów bibliotecznych (za 2 000 zł). W pierwszym semestrze zakupiono książki za łączną kwotę 17687,42  złotych w drugim na kwotę 26 476, 43 złotych (razem z dofinansowaniem z NPRC 2.0).

W wrześniu, po raz pierwszy, zostały ogłoszone konkursy: na Najlepszego Czytelnika Roku i Szkoły. Zorganizowano dwa konkursy biblioteczne: „Wykonaj portret polskiego twórcy literackiego z epoki romantyzmu” (konkurs plastyczny) i „Czy w dzisiejszych czasach można być romantykiem?” (konkurs literacki). Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni książkami, które zostały zakupione dzięki realizacji NPRC 2.0. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursów jest p. Edyta Kacprowicz, która również odpowiada za promowanie czytelnictwa poprzez projektowanie zakładek okolicznościowych (z okazji świąt, dnia otwartego i akcji przeprowadzanych w bibliotece).

[gallery size="medium" ids="2931,3005,3006"]

Od 1 września 2022 r. rozpoczęło działalność Koło Czytelniczo-Medialne, prowadzone przez p. Agnieszkę Karwowską. 16 września 2023 r. uczniowie z koła wzięli udział w spotkaniu autorskim z pisarką Tanyą Valko zorganizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczna w Garwolinie. Uczniowie Aleksandra Przybysz, Beata Wielgosz, Magdalena Głodek, Kacper Dziubak i Karol Krześniak z 4TGiPc realizowali Projekt O!czytani” w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, który w klasyfikacji końcowej zajął 144 miejsce w Polsce. Ukazała się nowy numer gazetki szkolnej „Eureka” 1(63) w całości poświęcony czytelnictwu. Ponadto przeprowadzono akcje promujące czytelnictwo: „Mikołajkowe wypożyczanie książek”, „Święta z książką!”, „Zakochaj się w książce”, „Przedświąteczne wypożyczanie książek”. Jak co roku zorganizowano Dzień Biblioteki i przygotowano Dzień Otwarty Szkoły w bibliotece.

W ramach promowania czytelnictwa 29 września obchodzono XX Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu uczniowie z koła na przerwie czytali na głos w bibliotece wybrane fragmenty książek. Zorganizowano 25 marca Dzień Czytania Tolkiena, Światowy Dzień Poezji (21 marca) i Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia). W ciągu roku szkolnego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyklu warsztatów prowadzonych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Garwolinie. Warsztaty mają na celu przybliżenie zasad działania biblioteki, zapoznanie z księgozbiorem, działaniem katalogu online oraz ofertą wydarzeń promujących czytelnictwo, odbywających się w tej placówce. Opiekunem projektu  jest p. Barbara Jastrzębska. Dodatkowo nauczyciele bibliotekarze: p. Edyta Kacprowicz i p. Bożena Pleskot przeprowadzili lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki oraz z zasadami korzystania z katalogu biblioteki szkolnej online. W ramach doradztwa zawodowego przeprowadzono lekcje z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki: „Jak działa mózg. Poznaj siebie i swój potencjał” oraz „Poznaj swój temperament. Cztery typy charakteru i ich nawyki”. Ponadto prowadzono Kiermasz Książki z Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie. Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki Szkolnej, na której młodzież może znaleźć m.in. recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń. Promowano czytelnictwo wśród uczniów i nauczycieli, poprzez zamieszczanie informacji o nowo zakupionych książkach na stronie internetowej biblioteki oraz Facebooku szkoły. Mediami zajmuje się p. Bożena Pleskot. W ciągu roku sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek integracyjnych, konkursów oraz wyjść do kina. 26 maja 2023 r. odbył się wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki do Warszawy (op. p. Edyta Kacprowicz, p. Sylwia Kozyra, p. Agnieszka Karwowska). Miłośnicy słowa drukowanego mogli nie tylko zapoznać się aktualną ofertą wydawniczą, lecz także spotkać swoich ulubionych pisarzy. Wyjazd odbył się w ramach realizacji Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa.

[gallery columns="2" size="medium" ids="2982,2980"]

Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przygotowywano dyplomy i nagrody na zakończenie roku szkolnego (p. Bożena Pleskot). Realizowano Wewnątrzszkolny System Doradztwo Zawodowego, poprzez promowanie oferty edukacyjnej uczelni wyższych oraz gromadzenie i aktualizację księgozbioru z zakresu doradztwa zawodowego.

2021/2022

Zatrudnieni bibliotekarze: p. Barbra Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Agnieszka Karwowska, p. Bożena Pleskot. Na bieżąco prowadzone jest opracowanie księgozbioru, które polega na wprowadzaniu książek do komputerowej bazy danych MOL Net+. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska. Inwentarz Główny zapisano do numeru 43016.  Inwentarz Filmów zapisano do numeru 429F, dokumentów dźwiękowych do numeru 145DD i elektronicznych do numeru 120DE.

Od października 2021 r. mamy otwarty dostęp do księgozbioru. Zakupione zostały nowe regały, na których umieszczona została beletrystyka. Książki ustawione są na nich tematycznie.

[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="2327,2331"]

W listopadzie 2021 roku II Liceum Ogólnokształcące otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021‒2025 w wysokości 15 000 zł. Dofinansowanie obejmowało zakup nowości książkowych oraz wyposażenia potrzebnego do pracy biblioteki szkolnej.  Za otrzymane pieniądze zakupiono: 357 pozycji (za 8 000 zł), 2 komputery (za 6 000 zł) oraz nagrody książkowe dla laureatów konkursów bibliotecznych (za 1 000 zł).

Do Inwentarza Głównego w pierwszym semestrze wprowadzono książki na łączną kwotę 10537,26 złotych  (razem z dofinansowaniem z NPRC 2.0) biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o 475 pozycji.

W kwietniu 2022 roku Technikum nr 1 otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021‒2025 w wysokości 15 000 zł. Na zakup nowości książkowych przeznaczono 13 000 zł, na zakup wyposażenia 1000 zł oraz 1000 zł na nagrody w konkursach promujących czytelnictwo. W drugim semestrze zakupiono książki i podręczniki zgodnie z zamówieniami uczniów i nauczycieli na łączną kwotę  3598,17 złotych (razem z dofinansowaniem z NPRC 2.0)  biblioteka wzbogaciła się o 118 pozycji. Zakupione książki na bieżąco były włączane do księgozbioru, okładane w folię oraz udostępniane czytelnikom. Zniszczone przez czytelników woluminy były systematycznie klejone i okładane.

Zorganizowano trzy konkursy biblioteczne: „Od glinianach tabliczek po e-booki – ewolucja książki” (konkurs plastyczny), „Wspomnienia szkolnych lat w oczach Twoich rodziców, dziadków, krewnych” (konkurs literacki) oraz konkurs online ze znajomości literatury. Ponadto przeprowadzono akcje „Mikołajkowe wypożyczanie książek” za każdą wypożyczoną książkę uczniowie otrzymywali słodycze oraz „Zaproś książkę na Święta do swojego domu”. Każdy wypożyczający książkę otrzymywał świąteczną zakładkę, zaprojektowaną i wykonaną przez p. Bożenę Pleskot i p. Edytę Kacprowicz.

[gallery columns="4" link="file" ids="2221,2213,2215,2233"]

W ramach warsztatów dziennikarskich uczniowie klasy 3cLOp i 2TRek nakręcili film w, którym przeprowadzili wywiady z uczniami na temat „porozmawiajmy o… poziomie czytelnictwa w Ekonomiku.”

W związku z obchodami Jubileuszu 60-lecia szkoły bibliotekarze aktywnie włączyli się w przygotowania na łamach gazetki szkolnej „Eureka” 1 (60) opublikowano kalendarium „Z życia biblioteki” przygotowane przez p. Edytę Kacprowicz   https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/eureka_60.1

Dodatkowo p. Agnieszka Karwowska przygotowała tekst i opracowała książkę „Ekonomik w obiektywie: jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.” 16 października 2021 r. odbył się Zjazd Absolwentów. Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała wystawę przedstawiającą historię biblioteki, z której można było dowiedzieć się o jej działaniach od początku istnienia. Na absolwentów czekały zakładki okolicznościowe oraz słodycze. Goście chętnie oglądali naszą bibliotekę, byli zaskoczeni dużym księgozbiorem i wspominali swoje szkolne lata. Dodatkowo ukazały się dwie gazetki „Eureka”, numer  2 (61) https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/eureka_61 w całości poświęcony był czytelnictwu i wydarzeniom organizowanym przez nauczycieli bibliotekarzy oraz numer 3 (62) https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/eureka_62_3_czerwiec promujący akcję „Książki też lubią wakacje”.

W drugim semestrze zorganizowano wystawę książek o tematyce dotyczącej możliwości mózgu w ramach obchodów Europejskiego Dnia Mózgu (18.03.2022 r.) oraz wystawę książkę z okazji Światowego Dnia Poezji (21.03.2022 r.) (21.03.2022 r.). Odbyły się obchody Dnia Czytania Tolkiena (25.03.2022 r.). Z tej okazji na auli miało miejsce czytanie fragmentów książki Tolkiena „Hobbit czyli tam z powrotem” w języku angielskim i polskim. Ponadto w bibliotece zorganizowano wystawę książek J. R. R. Tolkiena pochodzących z księgozbioru biblioteki.

[gallery link="file" columns="4" ids="2394,2378,2372,2358"]

2 kwietnia przygotowano w ramach Dnia Otwartego Szkoły stoisko, na którym dla przyszłych uczniów przygotowano foldery reklamujące bibliotekę szkolną oraz paczki ze słodyczami. Dodatkowo w bibliotece stoisko i poradnictwo zawodowe prowadził doradca zawodowy.

[gallery ids="2400,2404,2401,2407,2408,2399"]

25 kwietnia 2022 r. w bibliotece obchodzono Światowy Dzień Książki, z tej okazji przygotowano wystawę nietypowych książek, gazetkę o historii książki oraz słodycze dla wszystkich odwiedzających bibliotekę. Przed Świętami Wielkanocnymi przeprowadzono akcję „Wielkanocne wypożyczanie książek”, każdy wypożyczający książkę otrzymywał świąteczną zakładkę, zaprojektowaną i wykonaną przez p. Bożenę Pleskot i p. Edytę Kacprowicz.

[gallery columns="4" ids="2434,2435,2438,2426"]

W ciągu roku szkolnego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cykl warsztatów prowadzonych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Garwolinie. Warsztaty mają na celu przybliżenie zasad działania biblioteki, zapoznanie z księgozbiorem, działaniem katalogu online oraz ofertą wydarzeń promujących czytelnictwo, odbywających się w tej placówce. Opiekunem projektu  jest p. Barbara Jastrzębska. Dodatkowo pracownicy biblioteki przeprowadzili lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki oraz z zasadami korzystania z katalogu biblioteki szkolnej online. Odbyły się w semestrze pierwszym trzy lekcje, w drugim sześć lekcji w ramach doradztwa zawodowego z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki: „Jak działa mózg. Poznaj siebie i swój potencjał” oraz „Poznaj swój temperament. Cztery typy charakteru i ich nawyki”. Ponadto prowadzono Kiermasz Książki z Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie. Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki Szkolnej, na której młodzież może znaleźć m.in. recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń. Promowano czytelnictwo wśród uczniów i nauczycieli, poprzez zamieszczanie informacji o nowo zakupionych książkach na stronie internetowej biblioteki oraz Facebooku szkoły. Mediami zajmuje się p. Bożena Pleskot. W ciągu roku sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek integracyjnych, konkursów oraz wyjść do kina. Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przygotowywano dyplomy i nagrody na zakończenie roku szkolnego (p. Bożena Pleskot). Realizowano Wewnątrzszkolny System Doradztwo Zawodowego, poprzez promowanie oferty edukacyjnej uczelni wyższych oraz gromadzenie i aktualizację księgozbioru z zakresu doradztwa zawodowego.

2020/2021

Zatrudnieni bibliotekarze: p. Barbra Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Agnieszka Karwowska, p. Bożena Pleskot.
Na bieżąco prowadzone jest opracowanie księgozbioru, które wynika z wprowadzania książek do komputerowej bazy danych MOL Net+. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska. Inwentarz Główny zapisano do numeru 42424.  Inwentarz Filmów zapisano do numeru 427F, dokumentów dźwiękowych do numeru 143DD   i elektronicznych do numeru 123DE. Do Inwentarza Głównego w pierwszym semestrze wprowadzono książki na łączną kwotę 3456,70 złotych biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o 252 pozycji.  W drugim semestrze zakupiono książki i podręczniki zgodnie z zamówieniami uczniów i nauczycieli na łączną kwotę  3761,62  złotych biblioteka wzbogaciła się o 228 pozycji. Zakupione książki na bieżąco były włączane do księgozbioru, okładane w folię oraz udostępniane czytelnikom. Zniszczone przez czytelników woluminy były systematycznie klejone i okładane.
W I semestrze wypożyczono 1816 woluminów. W czytelni wypożyczenia wyniosły 265 pozycji. W II semestrze wypożyczono 1520 woluminów.
W ramach promowania książki i czytelnictwa współpracowano z opiekunami koła dziennikarskiego p. Agnieszką Karwowską i Iwoną Ostrowską. W „Eurece” 1 (59) opublikowano prace konkursowe uczniów i recenzje książek https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/eureka_2059  

W pierwszym semestrze zorganizowano 2 konkursy biblioteczne: literacki Wiersz o bibliotece oraz plastyczny Karykatura wybranego bohatera literackiego. Nagrodzone prace zostały opublikowane w gazetce szkolnej „Eureka” nr  1(59).
W semestrze drugim odbyły się dwa konkursy Patroni literaccy 2021 roku oraz Kaligram, jako forma interpretacji literatury. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki Szkolnej, na której młodzież może znaleźć m. in.: recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń. Biblioteka posiada również Fanpage na Facebooku, dzięki któremu informacje szybciej docierają do uczniów. Promocją biblioteki w mediach zajmuje się p. Bożena Pleskot.
Realizowano Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, poprzez promowanie oferty edukacyjnej uczelni wyższych oraz gromadzenie i aktualizację księgozbioru z zakresu doradztwa zawodowego. W skład zespołu nadzorującego realizację WSDZ wchodziła z ramienia biblioteki p. Bożena Pleskot.
W grudniu 2020 roku przeprowadzono wśród uczniów ankietę online dotyczącą czytelnictwa, zasobów, oceny pracy i funkcjonowania biblioteki szkolnej. W ankiecie wzięło udział 244 uczniów. Dzięki ankiecie mogłyśmy poznać opinię młodzieży na temat pracy, wystroju, czy możliwości oferowanych przez bibliotekę szkolną. Ponadto poznaliśmy preferencje czytelnicze i potrzeby naszych uczniów jeżeli chodzi o dobór gatunków, tytułów oraz wybór poszukiwanych autorów. Bardzo ucieszyły nas również miłe opinie na temat naszej pracy, co jest dla nas dodatkową motywacją.
Przeprowadzono lekcje bibliotecznej wśród uczniów klas pierwszych. Lekcje te miały na celu zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki oraz z zasadami korzystania z katalogu biblioteki szkolnej online.
W ramach nauki zdalnej wysyłane były za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus wiadomości do uczniów, pomagające w przygotowaniu do matury m.in. z języka polskiego, matematyki i chemii, a także informacje gdzie można znaleźć lektury online.
Przeprowadzono akcję „Cukierek za książkę” z okazji Dnia Dziecka.
Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących egzaminy maturalne oraz egzaminy zawodowe. Sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych, konkursów, olimpiad.
Zaangażowano się w przygotowanie obchodów 60-lecia szkoły (sporządzanie wykazu absolwentów oraz tekstu o bibliotece do okolicznościowego albumu, przygotowano akcję 60 książek na 60-lecie szkoły.
Prowadzono działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności wizualnej biblioteki. Zakupiono regały i krzesła. Zaplanowano w przyszłym roku szkolnym wolny dostęp do księgozbioru, z godnie z oczekiwaniami uczniów.

2019/2020

Zatrudnieni bibliotekarze: p. Barbra Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Agnieszka Karwowska, p. Bożena Pleskot.
Na bieżąco prowadzone jest opracowanie księgozbioru, które wynika z wprowadzania książek do komputerowej bazy danych MOL Net+. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska.
Inwentarz Główny zapisano do numeru 41916. Inwentarz Filmów zapisano do numeru 421F, dokumentów dźwiękowych do numeru 143DD   i elektronicznych do numeru 123DE.
Do Inwentarza Głównego w pierwszym semestrze wprowadzono książki na łączną kwotę 5494,75 zł, biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór o 261 pozycji.  W drugim semestrze zakupiono książki i podręczniki zgodnie z zamówieniami uczniów i nauczycieli na łączną kwotę  982,82 złotych.
Zakupione książki na bieżąco były włączane do księgozbioru, okładane w folię oraz udostępniane czytelnikom. Zniszczone przez czytelników woluminy były systematycznie klejone i okładane.
W pierwszym semestrze wypożyczono 3424  woluminów. W czytelni wypożyczenia wyniosły 2303 pozycje.
Uczniowie naszej szkoły, już po raz ósmy, brali udział w ogólnopolskim programie „PoczytajMy” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ten polega na prowadzeniu spotkań czytelniczych dla przedszkolaków. W roku szkolnym 2019/2020 odbyło się 9 spotkań. Biblioteka współpracuje z Publicznym Przedszkolem „Akademia Pana Kleksa” oraz Niepublicznym Przedszkolem „Juniorek” (koordynator projektu Agnieszka Karwowska, współpraca Sylwia Kozyra).
Przystąpiono do ogólnopolskiego programu Upoluj swoją książkę, który pozwalał uczniom i nauczycielom na skorzystanie z darmowych e-booków i audiobooków. Ogłoszono akcję Zaproś książkę na Święta do swojego domu, w czasie której każdy czytelnik wypożyczający książkę otrzymał świąteczną zakładkę, zaprojektowaną i wykonaną przez Bożenę Pleskot.
Zorganizowano dwa konkursy biblioteczne: literacki Książka czy film? oraz plastyczny Portret ulubionego bohatera literackiego. Laureaci otrzymali nagrody książkowe.
Wykonano gazetki ścienne w holu przylegającym do biblioteki oraz w bibliotece. Były to: stale aktu aktualizowana gazetka Nowości książkowe, gazetka poświęcona dorobkowi literackiemu Olgi Tokarczuk,  laureatki Nagrody Nobla za rok 2018  oraz gazetka z pracami plastycznymi uczniów, którzy brali udział w konkursie Portret ulubionego bohatera literackiego.
Realizowano Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, poprzez promowanie oferty edukacyjnej uczelni wyższych oraz gromadzenie i aktualizację księgozbioru z zakresu doradztwa zawodowego. W skład zespołu nadzorującego realizację WSDZ wchodziła z ramienia biblioteki p. Barbara Jastrzębska.
W ramach promowania książki i czytelnictwa współpracowano z opiekunami koła dziennikarskiego p. Agnieszką Karwowską i Iwoną Ostrowską. W „Eurece” 1 (57) opublikowano prace konkursowe uczniów i recenzje książek https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/eureka_1_57_2019

Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki Szkolnej, na której młodzież może znaleźć m. in.: recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń. Biblioteka posiada również Fanpage na Facebooku, dzięki któremu informacje szybciej docierają do uczniów. Promocją biblioteki w mediach zajmuje się p. Bożena Pleskot. Nowe książki są także prezentowane w gablocie bibliotecznej i na gazetce ściennej. Uczniowie klas pierwszych, jak co roku, brali udział w warsztatach w Bibliotece Pedagogicznej przygotowujących do korzystania z katalogu on-line (op. p. Barbara Jastrzębska).
24.10.2019 roku po raz kolejny zorganizowano obchody Dnia Biblioteki, za który odpowiadały p. Barbara Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Bożena Pleskot. Z tej okazji przeprowadzono loterię fantową, wystawę książek oraz sondę na temat książek polecanych przez uczniów. Ponadto z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, przeprowadzono akcję promującą czytelnictwo „Cukierek za książkę”.

[gallery link="file" size="medium" ids="2340,2341,2342"]

Zorganizowano dwa kiermasze książek, podczas których uczniowie i nauczyciele mogli je kupić po okazyjnych cenach. Współpracowano z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa oraz Wydawnictwa Arti.
Nauczyciele bibliotekarze (p. Bożena Pleskot i p. Edyta Kacprowicz), przygotowali zakładki świąteczne dla czytelników, które były dołączane do książek wypożyczanych na okres ferii świątecznych.
Przeprowadzono również akcję „Zaproś książkę na święta do swojego domu”.
Z myślą o uczniach w lutym 2019 roku otworzono strefę czytelnicza, która jest idealnym miejsce dla wszystkich miłośników słowa drukowanego. Wygodne pufy zachęcają do odpoczynku i relaksu.
Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących egzaminy maturalne oraz egzaminy zawodowe. Sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych, konkursów, olimpiad i wyjść do kina oraz praktyk zawodowych w Maladze.
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 szkoła przeszła na nauczanie zdalne.  Nauczyciel Bibliotekarze prowadzili za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus cykl Biblioteka szkolna poleca,  w ramach którego promowano czytelnictwo. Prowadzono zdalnie meliorację katalogu MOL NTE+.
Nauczyciel bibliotekarze podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach online.

2018/2019

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbra Jastrzębska, Edyta Kacprowicz,  Agnieszka Karwowska, Bożena Pleskot, Anna Sękulska.
Na bieżąco prowadzone jest porządkowanie księgozbioru, które wynika z wprowadzania książek do komputerowej bazy danych MOL Net+. Kontynuowane jest porządkowanie i opracowywanie księgozbioru znajdującego się w pracowniach. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska.
Inwentarz Główny zapisano do numeru 41699. Inwentarz Filmów zapisano do numeru 384F, dokumentów dźwiękowych do numeru 142DD   i elektronicznych do numeru 115DE.
Do Inwentarza Głównego wprowadzono książki na łączną kwotę 6032,72 zł.
Zakupione książki na bieżąco były włączane do księgozbioru, okładane w folię oraz udostępniane czytelnikom. Zniszczone przez czytelników woluminy były systematycznie klejone i okładane. Ponadto w bibliotece przeprowadzono skontrum księgozbioru, które trwało od 29 listopada do 14 grudnia 2018 r.
Wypożyczono 6029 woluminów. Średnia liczba wypożyczeń – 7,07 książek na czytelnika.
Uczniowie naszej szkoły, już po raz siódmy, brali udział w ogólnopolskim programie „PoczytajMy” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ten polega na prowadzeniu spotkań czytelniczych dla przedszkolaków. W roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 14 spotkań. Biblioteka współpracuje z Publicznym Przedszkolem „Akademia Pana Kleksa” oraz Niepublicznym Przedszkolem „Juniorek”. 11 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły jako jedyni reprezentanci Powiatu Garwolińskiego, brali udział w XIX Ogólnopolskiej prezentacji Projektów Młodzieżowych organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkołę reprezentowały uczennice biorące udział w projekcie: Paulina Gawryś, Wiktoria Maciejewska, Karolina Rudzka, Beata Zięcina pod opieką koordynatora projektu p. Agnieszki Karwowskiej.
Już po raz kolejny nauczyciele biblioteki szkolnej przygotowali Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Garwolińskiego przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną (20.03.2019 r.). Prelekcję pt. „Tajemnice mózgu nastolatka” przygotowała i wygłosiła Agnieszka Karwowska.
Zespół bibliotekarzy aktywnie włączył się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Przeprowadzono dwa konkursy: konkurs plastyczny na zakładkę do książki w barwach narodowych oraz konkurs literacki „Czym jest dla Ciebie patriotyzm?”. Zorganizowano wspólnie ze świetlicą szkolną spotkanie z p. Antonim Garwolińskim na temat „Ojcowie Niepodległości.” Przygotowano wystawę książek o tematyce niepodległościowej (9.11.2019 r.).  Przeprowadzono akcję „100 zakładek na 100-lecie niepodległości”, w czasie której do każdej wypożyczonej książki była dołączana zakładka konkursowa w barwach narodowych (9.11.2018 r.). Współorganizowano Piknik Niepodległościowy  wraz p. Iwoną Jończyk (3.10.2018 r.). W ramach promowania książki i czytelnictwa współpracowano z gazetką szkolną „Eureka” 1 (55) https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/eureka_1_55_2018  i 2 (56) https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/56_do_druku

Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki Szkolnej, na której młodzież może znaleźć m. in.: recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń. Biblioteka posiada również Fanpage na Facebooku, dzięki któremu informacje szybciej docierają do uczniów. Promocją biblioteki w mediach zajmuje się p. Bożena Pleskot. Nowe książki są także prezentowane w gablocie bibliotecznej i na gazetce ściennej. Uczniowie klas pierwszych, jak co roku, brali udział w warsztatach w Bibliotece Pedagogicznej przygotowujących do korzystania z katalogu on-line (op. p. Barbara Jastrzębska).
30.10.2018 roku po raz kolejny zorganizowano obchody Dnia Biblioteki, za który odpowiadały p. Barbara Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Bożena Pleskot, p. Anna Sękulska. Z tej okazji przeprowadzono loterię fantową, wystawę książek oraz sondę na temat książek polecanych przez uczniów. Ponadto z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, przeprowadzono akcję promującą czytelnictwo „Cukierek za książkę”. Zorganizowani akcję „Wypożycz książkę na wakacje”.
Zorganizowano dwa kiermasze książek, podczas których uczniowie i nauczyciele mogli je kupić po okazyjnych cenach. Współpracowano z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa oraz Wydawnictwa Arti.
Nauczyciele bibliotekarze (p. Bożena Pleskot i p. Edyta Kacprowicz), przygotowali zakładki świąteczne dla czytelników, które były dołączane do książek wypożyczanych na okres ferii świątecznych.
Przeprowadzono również akcję „Zaproś książkę na święta do swojego domu”.
Z myślą o uczniach w lutym 2019 roku otworzono strefę czytelniczą, która jest idealnym miejscem dla wszystkich miłośników słowa drukowanego. Wygodne pufy zachęcają do odpoczynku i relaksu.

Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących próbne egzaminy maturalne oraz egzaminy zawodowe. Sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych i konkursów, olimpiad i wyjść do kina.

2017/2018

Zatrudnieni bibliotekarze: p. Barbra Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Agnieszka Karwowska, p. Bożena Pleskot.
Na bieżąco prowadzone jest porządkowanie księgozbioru, które wynika z wprowadzania książek do komputerowej bazy danych MOL Net+. Kontynuowane jest porządkowanie i opracowywanie księgozbioru znajdującego się w pracowniach. Opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska.
Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 30000 złotych (15000 dla liceum, 15000 dla technikum) na zakup nowości czytelniczych. Za tę kwotę zakupiono łącznie 1162 pozycje książkowe  (w tym 9 audiobooków i 22 egzemplarze lektur).
Inwentarz Główny zapisano do numeru 401348. Inwentarz filmów zapisano do numeru 366F, dokumentów dźwiękowych do numeru 138DD   i elektronicznych do numeru 115DE. Do Inwentarza Głównego wprowadzono książki na łączną kwotę 30055,02 zł. Wypożyczono 7675 woluminów, z czytelni skorzystało 5604 czytelników.
Uczniowie naszej szkoły, już po raz szósty, brali udział w ogólnopolskim programie „PoczytajMy” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ten polega na prowadzeniu spotkań czytelniczych dla przedszkolaków. Biblioteka współpracuje z Publicznym Przedszkolem Akademia Pana Kleksa oraz Niepublicznym Przedszkolem Juniorek. 12 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szkoły jako jedyni reprezentanci powiatu garwolińskiego, brali udział w XIX Ogólnopolskiej prezentacji Projektów Młodzieżowych organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkołę reprezentowały uczennice biorące udział w projekcie: Klaudia Foryś, Roksana Malinowska, Magdalena Stankiewicz, Katarzyna Szczypek pod opieką koordynatora projektu p. Agnieszki Karwowskiej. Przygotowana prezentacja z realizacji projektu „PoczytajMY” zajęła trzecie miejsce.
Już po raz kolejny nauczyciele biblioteki szkolnej przygotowali Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Garwolińskiego przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną (21.03.2018 r.). W ramach promocji kultury i historii regionu p. Edyta Kacprowicz nawiązała współpracę z p. Antonim Garwolińskim, autorem wielu publikacji dotyczących Garwolina i okolic.
Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki Szkolnej, na której młodzież może znaleźć m. in.: recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń. Biblioteka posiada również Fanpage na Facebooku, dzięki któremu informacje szybciej docierają do uczniów. Promocją biblioteki w mediach zajmuje się p. Bożena Pleskot. Nowości książkowe są także prezentowane na gazetce ściennej.
Uczniowie wszystkich klas pierwszych, jak co roku, brali udział w warsztatach w Bibliotece Pedagogicznej w Garwolinie przygotowujących do korzystania z katalogu on-line. Opiekunem klas była p. Barbara Jastrzębska.
W ramach promowania książki i czytelnictwa współpracowano z gazetką szkolną „Eureka”, której numer 3 (54) w całości został poświęcony czytelnictwu i książce https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/wydanie55dodruku8

26.10.2017 roku po raz kolejny zorganizowano obchody Dnia Biblioteki, za który odpowiadały p. Barbara Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz i p. Bożena Pleskot. Z tej okazji przeprowadzono konkursy z nagrodami, głosowanie na ulubioną książkę, wystawy zakupionych książek. Ponadto z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, przeprowadzono akcję promującą czytelnictwo „Cukierek za książkę”. Zorganizowani akcję „Wypożycz książkę na wakacje”.
17.03.2018 roku odbył się Dzień Otwarty Szkoły, podczas którego biblioteka przygotowała konkursy z nagrodami, słodkie prezenty oraz zaprezentowała ofertę dla przyszłych uczniów. Promocją biblioteki zajęły się p. Barbara Jastrzębska, p. Edyta Kacprowicz, p. Bożena Pleskot.
17.05.2018 roku uczniowie, pod opieką p. Agnieszki Karwowskiej, brali udział w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
Zorganizowano dwa kiermasze książek, podczas których uczniowie i nauczyciele mogli je kupić po okazyjnych cenach. Współpracowano z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa oraz Wydawnictwem Publicat.
Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących próbne egzaminy maturalne oraz egzaminy zawodowe. Sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych i konkursów, olimpiad oraz wyjść do kina.

2016/2017

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Bożena Pleskot.
Biblioteka szkolna realizowała założenia Szkolnego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach realizacji programu  m.in. został zorganizowany wyjazd na Warszawskie Targi Książki. W internacie odbył się wieczór z poezją Mirona Białoszewskiego. ”  Ponadto nakręcono film promujący czytelnictwo pod tytułem „Czytać, czy nie czytać…..”. W realizacji filmu pomagały uczennice z klasy III b LO Małgorzata Kajka i Kinga Gładysz. Montażem filmu zajął się Eryk Paśnik z klasy II TI.
W związku z realizacją programu i wytycznymi MEN-u przeprowadzono ewaluację wewnętrzną biblioteki, w której uczestniczyły p. Agnieszka Karwowska, p. Bożena Pleskot, p. Ewa Ragus i p. Paulina Zadrożna.
„Wyniki ewaluacji wewnętrznej biblioteki szkolnej wspierającej rozwój kompetencji czytelniczych i czytelnictwa wśród uczniów ZSP nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie” zostały opracowane i przedstawione przez p. Agnieszkę Karwowską na Radzie Pedagogicznej.
Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w sumie 30000 złotych (15000 dla liceum, 15000 dla technikum) na zakup nowości czytelniczych.
Kontynuowane jest porządkowanie i opracowywanie księgozbioru znajdującego się w pracowniach. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska.
Inwentarz Główny zapisano do numeru 40225.
Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach ubiegłych,  brali udział w  ogólnopolskim programie „PoczytajMy” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ten polega na prowadzeniu spotkań czytelniczych dla przedszkolaków. Biblioteka współpracuje z Publicznym Przedszkolem Akademia Pana Kleksa oraz Niepublicznym Przedszkolem Juniorek. Koordynatorem projektu w szkole jest Agnieszka Karwowska. 13czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły jako jedyni reprezentanci powiatu garwolińskiego, brali udział w XVIII Ogólnopolskiej prezentacji Projektów Młodzieżowych organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Grupę projektową z ZSP nr 1 reprezentowali Eliza Domarecka, Weronika Miszczak, Natalia Garbarczyk i Hubert Salwa pod opieką p. Agnieszki Karwowskiej i p. Anny Sękulskiej. Na stoisku zaprezentowano zdjęcia z przedszkoli i szkoły, książeczki które zostały wykonane z rysunków maluchów, zakładki do książek oraz inne wyniki realizacji programu „PoczytajMY”. Szczególne miejsce w prezentacji efektów pracy uczniów znalazł nowy projekt „PoczytajMY o pszczołach”, mający przybliżyć dzieciom i młodzieży funkcje i znaczenie tych pożytecznych owadów w naszym ekosystemie.
Już po raz kolejny nauczyciele biblioteki szkolnej  przygotowali Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Garwolińskiego przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną. Prelekcję pt. „Czy częste mycie skraca życie” wygłosiła p. Agnieszka Karwowska.
W dniach 20-24 marca 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Kultury z biblioteką szkolną. Z tej okazji został rozstrzygnięty konkurs na „Reklamę biblioteki szkolnej”. Nagrodzone osoby miały możliwość wyboru książek, które chcą otrzymać. Książki zostały ufundowane przez Radę Rodziców. W trakcie Tygodnia Kultury została zorganizowana wystawa na holu głównym dotycząca pracy biblioteki.
Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki Szkolnej, na której młodzież może znaleźć m. in.: recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń. Biblioteka posiada również Fanpage na Facebooku, dzięki któremu informacje szybciej docierają do uczniów. Nowe książki są także prezentowane w gablocie bibliotecznej i na gazetce ściennej.
W ramach promowania książki i czytelnictwa współpracowano z gazetką szkolną „Eureka”.
Zorganizowano 2 kiermasze książek, podczas których uczniowie i nauczyciele mogli je kupić po okazyjnych cenach. Współpracowano z Księgarnią i Hurtownią  Taniej Książki  z Tuliszkowa oraz Wydawnictwem Publicat.
Nauczyciel bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących próbne egzaminy maturalne oraz egzaminy zawodowe. Sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych i konkursów, olimpiad i wyjść do kina.

2015/2016

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Bożena Pleskot.
Na bieżąco prowadzone jest porządkowanie księgozbioru, które wynika z wprowadzania książek do komputerowej bazy danych MOL Optivum. Kontynuowane jest porządkowanie i opracowywanie księgozbioru znajdującego się w pracowniach. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska.
Inwentarz Główny zapisano do numeru 39614. Inwentarz Filmów zapisano do numeru 338F, dokumenty dźwiękowych do numeru 128DD   i elektronicznych do numeru 113DE.
Do Inwentarza Głównego wprowadzono książki na łączną kwotę 3624,29 zł. Pieniądze pochodziły z budżetu szkoły. Ponadto otrzymano dary na kwotę 329,90 zł.
Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci przystąpili do ogólnopolskiego programu „PoczytajMY” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach realizacji tego programu uczniowie chętnie  organizowali spotkania z dziećmi. W programie brały udział uczennice IIb LO. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu po raz pierwszy zakwalifikowaliśmy się na XVII Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych w Warszawie. Uczennice Kinga Gładysz, Maria Kucharzewska, Alicja Stysiak i Patrycja Paulina Szostak przygotowały stoisko na którym zaprezentowały wyniki realizacji programu „PoczytajMY”. Program był realizowany przy współpracy: Barbary Jastrzębskiej, Bożeny Pleskot, Agnieszki Stanaszek, Anety Winek. Koordynatorem programu w szkole jest Agnieszka Karwowska (zob. Wydarzenia 2015/2016).
W ramach promowania czytelnictwa współpracowano z redakcją gazetki szkolnej „Eureka”. Dzięki czemu ukazał się numer poświęcony w całości bibliotece, książce i czytelnictwu (zob. „Eureka” 1 (50) https://issuu.com/eurekaekonomik/docs/numer50

Stale aktualizowano stronę internetową Biblioteki szkolnej, na której młodzież może znaleźć m.in. recenzje ciekawych książek, nowości książkowe oraz statystykę wypożyczeń.  Biblioteka posiada również Fanpage na Facebooku, dzięki któremu informacje szybciej docierają do uczniów. Nowe książki są także prezentowane w gablocie biblioteki.
Wykonano gazetki ścienne w holu przylegającym do biblioteki” „2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza” i „Kto czyta książki żyje podwójnie”.
Nauczyciele bibliotekarze przygotowali Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Garwolińskiego przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną. Prelekcję pt. „Dlaczego czytamy kryminały?” wygłosiła p. Agnieszka Karwowska.
Zorganizowano 4 kiermasze książek, podczas których uczniowie i nauczyciele mogli je kupić po okazyjnych cenach. Współpracowano z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki Tuliszkowa, Wydawnictwem Sfinx z Częstchowy oraz Wydawnictwem Publicat.
Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących próbne egzaminy maturalne oraz egzaminy zawodowe. Ponadto sprawowano opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych i konkursów, olimpiad i wyjść do kina.

2014/2015

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Bożena Pleskot.
Na bieżąco prowadzone jest porządkowanie księgozbioru, które wynika z wprowadzania książek do komputerowej bazy danych MOL Optivum. Kontynuowane jest porządkowanie i opracowywanie księgozbioru znajdującego się w pracowniach. Nadal opracowaniem i porządkowaniem bazy danych zajmują się p. Bożena Pleskot i p. Agnieszka Karwowska.
Inwentarz Główny zapisano do numeru 39013. Inwentarz Filmów zapisano do numeru 327F. Inwentarz Dokumentów Dźwiękowych zapisano do numeru 126 DD. Inwentarz Dokumentów Elektronicznych zapisano do numeru 103 DE.
Do księgi Inwentarz Głównego wpisano książki na łączną kwotę 9556,82 zł (w tym książki na kwotę 2296,5 zł pochodziły z darów).
Od 27 października do 4 listopada 2015 roku przeprowadzone zostało skontrum.
Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego projektu „Poczytaj mi przyjacielu” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasi uczniowie chętnie organizują spotkania czytelnicze dla  przedszkolaków (zob. Wydarzenia 2014/2015).
Oprócz strony internetowej,  jesteśmy obecni też na Facebooku.
Wykonano trzy gazetki okolicznościowe: „Opowieść wigilijna”, „Nie tylko dla zakochanych”, „Jan Długosz”.
27 maja 2015 roku po raz kolejny, odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z powiatu garwolińskiego, zorganizowane przez naszą bibliotekę szkolną oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Garwolinie. Agnieszka Karwowska, w swoim referacie „Książka przyjaciel czy wróg?”, przedstawiła analizę preferencji czytelniczych uczniów naszej szkoły, w oparciu o ankiety przeprowadzone w latach 2005-2015. Najważniejszy wniosek z wystąpienia dotyczył wzrostu znaczenia biblioteki szkolnej w kształtowaniu preferencji czytelniczych uczniów. Drugi referat „Anty-instrukcja obsługi książki”, zawierał uwagi, jak nie powinno obchodzić się z książką.
Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących egzaminy maturalne oraz zawodowe. Ponadto opiekowali się młodzieżą podczas wycieczek, wyjść do kina oraz wyjazdów na basen.

2013/2014

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Agnieszka Karwowska, Renata Ocep-Piotrowska, Bożena Pleskot, Agnieszka Sikora.
Dzięki zaangażowaniu p. Bożeny Pleskot i p. Agnieszki Karwowskiej do bazy danej MOL Optivum wprowadzono cały księgozbiór. Obecnie w bazie danych znajduje się 21617 woluminów. Rozpoczęto opracowanie księgozbioru znajdującego się na pracowniach przedmiotowych. Inwentarz Główny zapisano do numeru 38430. Zakupiono książki z budżetu na łączną kwotę 6929,11 zł.
Poziom czytelnictwa stale wzrasta. W tym roku szkolnym wypożyczono łącznie 15790 woluminów.
Stale aktualizowano stronę internetową biblioteki, na której młodzież może znaleźć m.in. recenzje ciekawych książek, informacje o nowościach książkowych i statystyce wypożyczeń.
Jesteśmy obecni również na Facebooku:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Szkolna-ZSP-nr-1-w-Garwolinie-230464700415153/

Wykonano pięć gazetek okolicznościowych: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych; Skarby Biblioteki Jagiellońskiej; 2014 rokiem Oskara Kolberga; 2013 rokiem Juliana Tuwima; Jan Paweł II –historia pontyfikatu.
W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu Poczytaj mi przyjacielu prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasi uczniowie chętnie organizują zajęcia dla przedszkolaków (zob. Wydarzenia 2013/2014).
15 stycznia 2014 roku we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie, jak co roku, zorganizowano konferencję dla bibliotekarzy powiatu garwolińskiego. Prelekcje na temat Kuchnia staropolska, czyli jak dawniej się jadało wygłosiła Agnieszka Karwowska, zaś Agnieszka Sikora omówiła Metody promocji biblioteki z wykorzystaniem współczesnych mediów i portali społecznościowych.
Nauczyciele bibliotekarze wchodzili w skład zespołów nadzorujących egzaminy maturalne oraz zawodowe. Ponadto opiekowali się młodzieżą podczas wycieczek, wyjść do kina oraz wyjazdów na basen.

2012/2013

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Agnieszka Karwowska, Renata Ocep, Bożena Pleskot, Agnieszka Sikora.
Do bazy danych MOL–Optivum wprowadzono cały księgozbiór dzięki zaangażowaniu p. Bożeny Pleskot i Agnieszki Karwowskiej, obecnie w bazie danych znajduje się ponad 30 tysięcy pozycji. Na bieżąco prowadzona jest selekcja księgozbioru.
Inwentarza Główny zapisano do numeru 38116, zakupiono książki na kwotę 6443 zł. Z czytelnictwem nie jest tak źle jakby się mogło wydawać łącznie w roku szkolny wypożyczono 11820 książek.
Bibliotekarze czynnie uczestniczyli nie tylko w życiu szkoły, lecz także aktywnie reprezentowali ją na forum lokalnym. 24 października 2012 roku zorganizowano we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie konferencję bibliotekarzy powiatu garwolińskiego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Agnieszka Karwowska w swoim referacie MELiS czterej bibliofile o książce przybliżyła nam postaci „ojców” realnego socjalizmu, Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina. Natomiast Bożena Pleskot w swoim referacie Największe biblioteki świata przedstawiła nam największe oraz najnowocześniejsze biblioteki na świecie (zob. Wydarzenia). Wykonano również gazetki okolicznościowe dotyczące twórczości Juliana Tuwima oraz Mody na łamach czasopism dziewiętnastowiecznych.
10 marca 2013 r. mieliśmy możliwość zobaczyć jak powstają programy rozrywkowe. Uczniowie klasy II b LO i III LP wzięli udział w nagraniu programu The Voice of Poland
(op. Bożena Pleskot) (zob. Wydarzenia).
Z okazji Światowego Dnia Książki braliśmy udział w akcji organizowanej przez p. poseł Stanisławę Prządkę „Książka zamiast marihuany”. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród młodzieży (zob. Wydarzenia).
Nakręcono film promujący bibliotekę (R. Ocep-Piotrowska, B. Pleskot). W rolach głównych wystąpili uczniowie z klasy II b LO wspomagani przez wychowawcę p. Beatę Skwarczyńską. Film można zobaczyć na archiwalnej stronie internetowej szkoły. https://www.youtube.com/watch?v=JP1PI-r-INM

[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="2350,2351"]

W ramach realizacji edukacji czytelniczo-medialnej zorganizowano wycieczkę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (A. Karwowska, P. Zadrożna).
Wspomagano uczniów przy tworzeniu bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych, w tym celu przeprowadzono lekcje biblioteczne (A. Karwowska).
Przeprowadzono szkolenia z wyszukiwania informacji w katalogu bibliotecznym bazy danych MOL-Optivum (B. Pleskot).
Zorganizowano wyjścia do Biblioteki Pedagogicznej w celu zapoznania uczniów z zasadami korzystania z księgozbioru biblioteki  w Garwolinie (Barbara Jastrzębska).
Współpracowano z redakcją gazetki szkolnej „Eureka”.

2011-2012

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Renata Ocep, Bożena Pleskot, Agnieszka Sikora, Hanna Tomasiak.

W nowym roku szkolnym pożegnaliśmy się z papierowymi kartami czytelników! Funkcjonuje wypożyczanie elektroniczne.

Uzupełnianie bazy danych MOL–Optivum jest nadal prowadzone przez Bożenę Pleskot i Agnieszkę Karwowską, obecnie w bazie danych znajduje się ponad 17 tysięcy pozycji. Na bieżąco prowadzona jest selekcja księgozbioru.

Opracowano dokumenty multimedialne, do bazy danych MOL-Optivum wprowadzono 272 filmy, 116 dokumentów dźwiękowych oraz 92 dokumentów elektronicznych. Ponadto dla nauczycieli przygotowano wykaz pozycji nieksiążkowych dostępnych  w bibliotece.

Centrum Multimedialne zostało przekształcone w pracownię komputerową.

W związku z obchodami pięćdziesięciolecia naszej szkoły zorganizowano wystawę kronik szkolnych, sportowych oraz klasowych . Przygotowano również gazetkę ścienną przybliżającą historię biblioteki szkolnej (więcej zob. Wydarzenia).

Bibliotekarze czynnie uczestniczyli nie tylko w życiu szkoły, lecz także aktywnie reprezentowali ją na forum lokalnym. 26 października 2011 roku zorganizowano we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie konferencję bibliotekarzy powiatu garwolińskiego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W części szkoleniowej Agnieszka Karwowska wygłosiła prelekcję przedstawiającą wyniki ankiety czytelniczej w referacie Książka przyjaciel czy wróg. Odbyło się również spotkanie z pisarzem Grzegorzem Gortatem (więcej zob. Wydarzenia).

Wykonano również gazetki okolicznościowe dotyczące twórczości Grzegorza Gortata, Andrzeja Sapkowskiego oraz Janusza Korczaka.

Bibliotekarze czynnie uczestniczą w opiece nad młodzieżą podczas wycieczek szkolnych m.in. do Lublina (Agnieszka Karwowska, Agnieszka Sikora), do Zamościa (A. Sikora. Bożena Pleskot), do Warszawy (B. Pleskot).

W ramach realizacji edukacji czytelniczo-medialnej zorganizowano wycieczkę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (B. Pleskot, A. Karwowska, A. Sikora).

Bibliotekarze czynnie wspierają rozwój zainteresowań uczniów opiekując się młodzieżą m.in. podczas warsztatów dziennikarskich (Renata Ocep), w czasie oglądania spektaklu „Mistrz” Teatru Współczesnego z Krakowa (A. Karwowska).

Wspomagano uczniów przy tworzeniu bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych, w tym celu przeprowadzono lekcje biblioteczne (A. Karwowska) oraz stworzono gazetkę ścienną zawierającą przykładowe opisy bibliograficzne.

Przeprowadzono szkolenia z wyszukiwania informacji w katalogu bibliotecznym bazy danych MOL-Optivum (B. Pleskot).

Zorganizowano wyjścia do Biblioteki Pedagogicznej w celu zapoznania uczniów z zasadami korzystania z księgozbioru biblioteki  w Garwolinie (Barbara Jastrzębska).

Współpracowano z redakcją gazetki szkolnej „Eureka”.

 2010-2011

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Renata Ocep, Bożena Pleskot, Agnieszka Sikora, Hanna Tomasiak.

W ramach porządkowania księgozbioru stworzono trzy inwentarze: Inwentarz Filmów zapisano do numeru 181, Inwentarz Dokumentów Dźwiękowych zapisano do numeru 99, zaś Inwentarz Dokumentów Elektronicznych zapisano do numeru 19. Inwentarz główny zapisano do numeru 36771.

Prace nad stworzeniem bazy danych MOL Optivum nadal są prowadzone, przez Bożenę Pleskot i Agnieszkę Karwowską, obecnie w bazie znajduje się ponad 15 tysięcy pozycji. Na bieżąco prowadzona jest selekcja księgozbioru. Sukcesywnie powiększano księgozbiór biblioteki o nowe nabytki, na łączną kwotę 10 654 złotych, filmy na łączną kwotę 2127,60 złotych, dokumenty dźwiękowe na łączną kwotę 1458,82 zł, dokumenty elektroniczne na łączną kwotę 458,80 zł.

Bibliotekarze czynnie uczestniczyli nie tylko w życiu szkoły, lecz także aktywnie reprezentowali ją na forum lokalnym.27 października 2010 roku wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie zorganizowałyśmy spotkanie bibliotekarzy powiatu garwolińskiego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W części szkoleniowej Agnieszka Karwowska wygłosiła prelekcję na temat Stosy, czarna magia czyli dzieje cenzury  (więcej zob. Wydarzenia). 8 grudnia 2010 roku na konferencji bibliotekarzy powiatu garwolińskiego referat przybliżający techniki uczenia się zaprezentowała Barbara Jastrzębska.

Bibliotekarze są niezastąpieni w roli opiekunów na wycieczkach szkolnych. Bez naszej opieki smutno by było m.in. na Rajdzie Kościuszkowskim (Renata Ocep i Agnieszka Sikora), wycieczce do malowniczego Krakowa, Wieliczki i Zakopanego (Renata Ocep).W ramach realizacji edukacji czytelniczo–medialnej zorganizowałyśmy wycieczkę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (R. Ocep, A. Sikora i H. Tomasiak). Ponadto pomagałyśmy uczniom w sporządzaniu bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych, w tym celu przeprowadzono lekcje biblioteczne (A. Karwowska, R. Ocep, Barbara Jastrzębska). Współpraca z redakcją gazetki szkolnej „Eureka” zaowocowała licznymi publikacjami promującymi czytelnictwo wśród uczniów. Ponadto na łamach gazetki szkolnej w cyklu artykułów Barbara Jastrzębska przybliżyła uczniom wierzenia ludowe.

W ramach współpracy z Hurtownią Książek Mariusza Napierały i Firmą Dystrybucyjną Dariusza Stosia zorganizowano trzy kiermasze książki nowej.

2009-2010

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Renata Ocep, Bożena Pleskot, Agnieszka Sikora, Hanna Tomasiak.

Inwentarz główny zapisano do numeru 36204. Prace nad stworzeniem bazy danych MOL Optivum mają się ku końcowi, dzięki pracy i zaangażowaniu Agnieszki Karwowskiej i Bożeny Pleskot. Przeprowadzono selekcję księgozbioru, sporządzono protokoły ubytków. Sukcesywnie powiększano księgozbiór biblioteki o nowe nabytki, na łączną kwotę 24000 złotych. Bibliotekarze czynnie uczestniczyli nie tylko w życiu szkoły, lecz także aktywnie reprezentowali ją na forum lokalnym.

23 września 2009 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe bibliotekarzy organizowane przez  Bibliotekę Pedagogiczną w Garwolinie, na którym Agnieszka Karwowska przedstawiła wynik przeprowadzonej ankiety dotyczącej czytelnictwa wśród uczniów szkoły. Wygłoszony referat Książka przyjaciel czy wróg? czytelnictwo wśród młodzieży szkoły średniej spotkał się z dużym zainteresowaniem.

28 października 2009 roku wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie zorganizowałyśmy spotkanie bibliotekarzy powiatu garwolińskiego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Referaty przygotowały Renata Ocep i Agnieszka Karwowska (więcej zob. Wydarzenia).

29 kwietnia 2010 r. odbyło się spotkanie z autorką wielu poczytnych powieści p. Anną Onichimowską (więcej zob. Wydarzenia).Bibliotekarze są niezastąpieni w roli opiekunów na wycieczkach szkolnych. Bez naszej opieki smutno by było m.in. na Rajdzie Kościuszkowskim (Renata Ocep i Agnieszka Sikora), wycieczce do malowniczego Kazimierza Dolnego i Janowca (Agnieszka Sikora), do Szklarskiej Poręby i Pragi (Hanna Tomasiak) czy w piękne Karkonosze i do bajkowej Pragi (E. Ocep). W ramach realizacji edukacji czytelniczo–medialnej zorganizowałyśmy wycieczkę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (R. Ocep, A. Sikora i A. Karwowska). Ponadto pomagałyśmy uczniom w sporządzaniu bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych, w tym celu przeprowadzono lekcje biblioteczne (A. Karwowska, R. Ocep, Barbara Jastrzębska.). Współpraca z redakcją gazetki szkolnej „Eureka” zaowocowała licznymi publikacjami promującymi czytelnictwo wśród uczniów.

W ramach współpracy z Hurtownią Książek Mariusza Napierały i Firmą Dystrybucyjną Dariusza Stosia zorganizowano trzy kiermasze książki nowej.

2008-2009

Zatrudnienie nauczyciele bibliotekarze: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz,  Agnieszka Karwowska, Renata Ocep, Bożena Pleskot, Agnieszka Sikora, Hanna Tomasiak.

Inwentarz główny zapisano do numeru 35200. Zakupiono książki na łączną kwotę 14787 zł oraz dokumenty elektroniczne i filmy na kwotę 485 zł. Na bieżąco prowadzone jest opracowywanie książek w systemie MOL OPTIVUM. Obecnie opracowano 8000 książek. Wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy na temat „Wykorzystanie szkolnych centrów multimedialnych”. Zorganizowano trzy kiermasze książek.

2007–2008

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Katarzyna Błażejczyk, Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Renata Ocep,  Agnieszka Sikora, Hanna Tomasiak, Paulina Zadrożna.

W marcu 2007 roku Agnieszka Karwowska rozpoczęła tworzenie katalogu komputerowego w nowozakupionym programie MOL. Pierwszą książką wprowadzoną była Encyklopedia Powszechna PWN.

Od 15 września rozpoczęto prace związane z przeprowadzeniem skontrum, które zostało zakończone 30 października 2007 roku.

W listopadzie 2007 roku biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanego Centrum Multimedialnego, w którym znalazło się 12 stanowisk komputerowych i drukarka. Inwentarz główny został zapisany do numeru 34300. W roku szkolnym 2007/2008 zakupiono książki na łączną kwotę 15000 zł, pieniądze te pochodziły z budżetu szkoły. Na bieżąco prowadzono porządkowanie księgozbioru związane z przygotowaniem książek do wprowadzenia do komputerowej bazy danych programu MOL2000+.

2 marca 2008 roku wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie zorganizowano konferencję dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu garwolińskiego na temat: „Dziecko w sieci – zagrożenia związane z Internetem”.

4 czerwca 2008 roku w bibliotece odbyło się spotkanie dla nauczycieli i uczniów powiatu garwolińskiego z autorką książek dla młodzieży p. Karoliną Małgorzatą Piekarską.

[gallery link="file" columns="2" size="large" ids="1108,1109,1110,1111,1112,1113,1115,1116"]

2006-2007

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 2006/2007: Barbara Jastrzębska, Edyta Kacprowicz, Agnieszka Karwowska, Barbara Miętus, Renata Ocep, Anna Sękulska,  Agnieszka Sikora, Hanna Tomasiak, Małgorzata Wójcik-Wojciechowska, Paulina Zadrożna.

2005–2006

Przed bibliotekarzami stały bardzo ważne zadania. Dawne pomieszczenie biblioteczne zwane czytelnią musiało spełniać dwie funkcje: wypożyczalni i czytelni. Liczebność księgozbioru stale rosła. Brakowało miejsc na półkach, aby poukładać nowe książki. Czekała nas więc tymczasowa przeprowadzka, następna, ta właściwa miała być już do nowo wybudowanego Centrum Multimedialnego. Był to najtrudniejszy czas dla bibliotekarzy, ale także dla polonistów. Od września do połowy października trwały intensywne prace remontowo – porządkowe. Związane one były z melioracją katalogu, ubytkowaniem książek zniszczonych i przygotowywaniem do komputeryzacji księgozbioru. Młodzież nie mogła korzystać z księgozbioru biblioteki. Było to ogromne utrudnienie, szczególnie dla maturzystów, którzy przygotowywali się do egzaminu dojrzałości.

Zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze: Katarzyna Błażejczyk, Anna Czajka-Popińska, Paulina Dziak, Agnieszka Karwowska, Agnieszka Kucharska, Katarzyna Naber, Renata Ocep, Małgorzata Wójcik-Wojciechowska.

2000–2004

W 2000 roku inwentarz główny zapisano do numeru 24133. Do bazy komputerowej wprowadzono 8200 woluminów.

W roku szkolnym 2002/2003 zakupiono 1672 książki (ta liczba wyglądała imponująco). Inwentarz główny zapisano do numeru 27197. Przeprowadzono meliorację katalogu alfabetycznego i rzeczowego. Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o programy komputerowe. System biblioteczny MAK funkcjonujący w systemie doc nie sprawdził się. Z inicjatywy dyr. Zbigniewa Marciniuka rozpoczęto budowę Centrum Multimedialnego.

W 2004 roku zgodnie z potrzebami młodzieży mieszkającej w internacie otwarta została filia biblioteczna. Część zbiorów została do niej przekazana. Opiekę nad czytelnią i wypożyczalnią przejęła pani Maria Kowalczyk. Inwentarz główny księgozbioru liczył 29152 woluminy. Kontynuowano prace nad poszerzeniem kartoteki o nowe hasła, jak np.: partie polityczne, eutanazja i organizacje młodzieżowe.

Zakupiono skrzynki katalogowe. Teraz można było bez problemu dokonywać melioracji alfabetycznego i rzeczowego katalogu kartkowego, nad którego kształtem czuwała Agnieszka Karwowska.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 2000/2001: Anna Czajka-Popińska, Regina Grążka, Józefa Hutyra, Renata Ocep, Wiesława Smrokowska, Małgorzata Wójcik.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 2001/2002: Anna Czajka-Popińska, Jolanta Flont, Urszula Flont, Małgorzata Wójcik, Barbara Zawadka.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 2002/2003: Anna Czajka-Popińska, Urszula Flont, Renata Ocep, Agnieszka Poreda, Lilianna Rękawek, Małgorzata Wójcik, Barbara Zawadka.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 2003/2004: Anna Czajka-Popińska, Katarzyna Goliszewska-Szadura, Agnieszka Kucharska, Renata Ocep, JanPałyska, Elżbieta Rękawek, Barbara Zawadka, Katarzyna Zawadka, Beata Żołnierkiewicz.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 2004/2005: Anna Czajka-Popińska, Renata Ocep, Agnieszka Karwowska,  Małgorzata Wójcik - Wojciechowska, Katarzyna Zawadka, Beata Żołnierkiewicz.

1990–1999

W roku szkolnym 1990/1991 inwentarz główny zapisano do numeru 20653, a w roku 1992 było już 21137 woluminów. Biblioteka przystąpiła do komputeryzacji zbiorów. W tym celu po raz pierwszy w historii biblioteki szkolnej zainstalowano program biblioteczny MAK i rozpoczęto wprowadzanie danych. Inwentarz główny liczył ponad 21 tysięcy jednostek.

W 1996 roku pracę w bibliotece zakończyła pani Anna Kowalska. Do pracy przyjęto dwie nowe osoby: Annę Popińską i Małgorzatę Wójcik, która pełniła funkcję koordynatora działań zespołu bibliotecznego. Powołano Koło Przyjaciół Książki. Wybrano łączników bibliotecznych. Rozpoczęto redagowanie Kalendarium Rocznic Literackich. Do bazy komputerowej BIBLOO1 pani Małgorzata Wójcik wprowadziła w roku szkolnym 1996/1997 ok. 10000 woluminów, uwzględniając dane biblioteczne i pełny opis bibliograficzny. Przygotowano także drugie stanowisko komputerowe przeznaczone dla czytelników. W 1999 roku do nauczycielskiego grona bibliotekarzy dołączyła pani Renata Ocep.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1993/1994: Regina Grążka, Anna Kowalska, Grażyna Moch, E. Olszewska, Wiesława Smrokowska, Małgorzata Wójcik.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1995/1996: Regina Grążka, Józefa Hutyra, Anna Kowalska, Grażyna Moch, Wiesława Smrokowska.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1996/1997: Regina Grążka, Józefa Hutyra, Anna Kowalska,  Grażyna Moch, Wiesława Smrokowska.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1997/1998: Anna Czajka-Popińska, Regina Grążka, Józefa Hutyra, Grażyna Moch, Wiesława Smrokowska, Małgorzata Wójcik.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1998/1999: Anna Czajka-Popińska, Regina Grążka, Józefa Hutyra, Grażyna Moch, Wiesława Smrokowska, Małgorzata Wójcik.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1999/2000: Anna Czajka-Popińska, Regina Grążka, Józefa Hutyra, Grażyna Moch, Renata Ocep, Wiesława Smrokowska, Małgorzata Wójcik.

1982–1989

W 1982 roku kierownikiem biblioteki zostaje p. Anna Kowalska. W bibliotece powstał Klub Przyjaciół Książki. Klub liczył 22 członków — uczniów naszej szkoły. Praca Klubu polegała na organizowaniu wystawek nowości książkowych i gazetek tematycznych. Nadto członkowie Klubu zajmowali się konserwacją księgozbioru dbając przy tym o estetyczny wygląd pomieszczeń bibliotecznych.

W 1983 rok zorganizowano spotkanie autorskie z Ewą Nowacką pisarką młodzieżową i poetką oraz tłumaczem literatury białoruskiej Aleksandrem Barszczewskim. Uzupełniano księgozbiór biblioteki o nowe pozycje z różnych dziedzin nauki. Nowe książki były na bieżąco katalogowane i klasyfikowane, a zniszczone woluminy klejone i okładane. W ramach spotkań Koła Przyjaciół Książki czytano fragmenty ciekawych książek i rozmawiano o ulubionych bohaterach.

W maju 1984 roku na spotkanie autorskie zaproszono znanych pisarzy Stanisława Biskupskiego i Cezarego Leżenskiego.

W 1985 odbyły się spotkania autorskie m.in. z poetką Alicją Patey-Grabowską, krytykiem literackim Ryszardem Matuszewskim i pisarzem Cezarym Leżeńskim.

W maju 1987 odbyła się inwentaryzacja księgozbioru. Na bieżąco uzupełniano kartotekę tekstową i poszerzano o nowe hasła.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w latach 1981-1984: Emilia Gugała, Jolanta Flont.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1984-1985: Agnieszka Dziubak, Jolanta Flont.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w roku szkolnym 1985-1986: Jolanta Flont, Wiesława Smrokowska.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w latach 1986-1989: Anna Kowalska, Wiesława Smrokowska.

1977–1981

Biblioteka szkolna znajdowała się na I piętrze, przy głównym holu szkoły, składała się z trzech pomieszczeń: czytelni, biblioteki i zaplecza. Widna i nasłoneczniona czytelnia posiadała 50 miejsc dla wiernych czytelników. W czytelni odbywały się spotkania autorskie i zebrania Zarządu SU. Przybywało nowych książek. W 1977 roku zakupiono woluminy za sumę 16 tys. zł. oraz prasę za sumę 7 tys. zł. Księgozbiór liczył 13492 pozycje.

W półroczu 1977/1978 przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru biblioteki. Biblioteka posiadała gabloty informacyjne i tablice, które znajdowały się na holu szkolnym.

W 1981 roku prenumerata czasopism obejmowała 69 tytułów. W maju 1981 roku odbyło się spotkanie autorskie z Krystyną Nepomucką, autorką książek dla młodzieży i dorosłych. Systematycznie powiększano księgozbiór biblioteki, chociaż zakup nowości był ograniczony w związku z ogólnymi trudnościami wydawniczymi.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w latach 1976-1980: Emilia Gugała, Jolanta Flont.

1975–1976

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczył już 11700 woluminów. Biblioteka dysponowała dobrymi warunkami lokalowymi — posiadała własną czytelnię. Książki ułożone zostały według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Przeprowadzono szereg lekcji bibliotecznych instruktażowych, szczególnie w pierwszych klasach. Pracownicy biblioteki gromadzili i opracowywali księgozbiór. Organizowali wystawy i wystawki okolicznościowe, spotkania autorskie z wybitnymi artystami i literatami. Organizowali także kiermasze książek. W tym roku zakupiono książki na kwotę 47.962 zł., powiększając księgozbiór o 186 pozycji.

Jednak to nie książki cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodzieży, lecz czasopisma. Do najbardziej pożądanych należą: Dzienniki-„Sztandar Młodych”,” Trybuna Ludu”, „Trybuna Mazowiecka”; Tygodniki i Miesięczniki: „Dookoła Świata”, „Filipinka”, „Jestem Gotów”. Najczęściej wykorzystywanym czasopismem na lekcjach przedmiotowych jest: „Literatura”, „Kultura”, „Życie Literackie”.

Przystąpiono do pracy nad założeniem katalogu zagadnieniowego, który wzbogacił informację biblioteczną. Na łamach „Naszej Trybuny” z 14.01.1976 r. czytamy: Czytelnictwo książek można powiedzieć – kwitnie. Wyposażona w ponad 14 tys. woluminów biblioteka prowadzi specjalne lekcje biblioteczne, informuje systematycznie o nowościach, wydaje gazetki i urządza wystawki najnowszych tytułów, a także organizuje wspólne czytanie – nazwijmy – bestsellerów i dyskusje nad nimi.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w latach 1974-1976: Emilia Gugała, Jolanta Flont.

1970–1974

W lutym 1971 szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Kościuszki 53. Nowocześnie wyposażona szkoła dysponowała zapleczem technicznym na wysokim poziomie. Ówczesna prasa zamieszczając notatki na temat budowy szkoły nazwała ją „nowoczesnym kombinatem oświatowym” ...liceum dysponować będzie salą gimnastyczną, świetlicą, zapleczem naukowym, siedmioma obszernymi gabinetami do zajęć z fizyki, chemii , towaroznawstwa i maszyn liczących.

Szkoła posiadała 17 sal lekcyjnych, w tym pracownie przedmiotowe. Nie zapomniano o bibliotece, która swoje lokum dzieliła z piękną wyposażoną w kolorowy telewizor świetlicą.

We wrześniu 1971 roku nastąpiła oficjalna zmiana nazwy szkoły z Technikum Ekonomicznego na Liceum Ekonomiczne. Z Biblioteki szkolnej korzystało 571 czytelników, zaś księgozbiór liczył 11207 woluminów.

W 1972 roku personel biblioteki powiększył się o jedną osobę, p. Emilię Szopę, rok później z pracy zrezygnowała p. Czesława Wasiak, kierownictwo biblioteki szkolnej przejęła p. Jolanta Flont.

We wrześniu 1974 roku na stanowisko dyrektora szkoły został powołany mgr Klemens Ptach. Liceum Ekonomicznemu nadano imię Franciszka Stefczyka. Nastąpiła również zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

Zwiększyła się liczba słuchaczy wydziału zaocznego korzystających z biblioteki szkolnej do 173, a liczba wypożyczanych dziennie książek przekroczyła 574.

1963–1969

Nowy rok szkolny 1963/64 szkoła rozpoczęła już we własnym budynku wydzierżawionym od Urzędu Pocztowego. Biblioteka aby sprostać oczekiwaniom swoich czytelników wzbogacała swoje zbiory głównie z zakresu ekonomii i literatury pięknej. Inwentarz główny zapisano do numeru 1610.

1 stycznia 1966 roku pracę w bibliotece podjęła Czesława Wasiak. Pod koniec roku szkolnego liczba woluminów wzrosła do 5500.

14 czerwca 1967 roku odbyły się obchody „Dni Oświaty, Ksiązki i Prasy”. W związku z 50 rocznicą Rewolucji Październikowej biblioteka zorganizowała wystawkę tematyczną książek, czasopism i innych publikacji poświęconych tematyce rewolucyjnej. Nie zapomniano też o 100 rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta. Aby uświetnić uroczystość uczniowie pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy zorganizowali wystawkę obrazującą życie i twórczość młodopolskiego pisarza. Wystawka wzbogacona była krótkimi recenzjami dzieł Reymonta napisanymi przez uczniów. Uzdolnieni artystycznie stworzyli ilustracje do Reymontowskich powieści. Wydzielono kącik poświęcony wsi Lipce, oraz sztuce filmowej opartej na fabule dzieła pisarza.

W trakcie roku szkolnego w czytelni prezentowano tematyczne wystawki książek związane z rocznicami literackimi i historycznymi. Księgozbiór pod koniec 1969 roku przekroczył 7500 woluminów.

1961–1962

W 1961 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podjęło decyzję o powołaniu w Garwolinie szkoły średniej typu ogólnoekonomicznego. Dyrektorem nowej szkoły został mgr Maciej Wasiak. Nowy rok szkolny zapowiadał się optymistycznie, chociaż szkoła nie posiadała sal lekcyjnych i pomocy naukowych.

Przez pierwszy tydzień lekcje prowadzone były na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1, w Liceum Ogólnokształcącym na ulicy Długiej, w Powiatowym Domu Kultury oraz Domu Sportowca. Biblioteka również nie posiadała własnego lokum, jednak młody nauczyciel mgr Stanisław Jędral przystąpił do kompletowania księgozbioru, który pod koniec 1962 roku liczył 620 woluminów.

Od 2006 r. historię biblioteki opracowuje mgr Agnieszka Karwowska.
Lata 1961-2006 opracowano na podstawie materiałów zebranych przez mgr Małgorzatę Wójcik-Wojciechowską

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus