Rok szkolny 2015/2016 w internacie rozpoczęty.

Tradycyjnie na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego wychowankowie naszego internatu zostali zakwaterowani w swoich pokojach.

O godzinie 19.00 odbyło się spotkanie z rodzicami nowo przyjętych wychowanków. Pani kierownik przedstawiła wychowawców, regulamin, plan dnia oraz misję internatu.

WP_20150831_002