Opłaty

  • Wyżywienie dzienne (śniadanie, obiad, kolacja):
    10 zł*
  • Opłata za internat w miesiącu wrześniu 2017:
    190  **

 

* – stawki opłat obowiązujące na rok szkolny 2014/2015
** – standardowa opłata miesięczna za wyżywienie, nie uwzględniająca dni odpisanych z wyżywienia i obiadów piątkowych

 

Każda osoba zamieszkująca internat zobowiązana jest do uiszczania wszystkich opłat do 10-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli z pewnych przyczyn nie może to nastąpić, prosimy niezwłocznie skonsultować się z wychowawcą grupy.
Istnieje także możliwość dokonania opłat bezpośrednio na konto szkoły. Należy wtedy podać numer konta znajdujący się poniżej z dopiskiem “opłata za wyżywienie, imię i nazwisko wychowanka”.

Numer konta: 51 1020 4476 0000 8002 0249 8780 PKO BP