Numer konta

Każda osoba zamieszkująca internat zobowiązana jest do uiszczania wszystkich opłat do 10-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli z pewnych przyczyn nie może to nastąpić, prosimy niezwłocznie skonsultować się z wychowawcą grupy.
Istnieje także możliwość dokonania opłat bezpośrednio na konto szkoły. Należy wtedy podać numer konta znajdujący się poniżej z dopiskiem “opłata za wyżywienie, imię i nazwisko wychowanka”.

Numer konta: 51 1020 4476 0000 8002 0249 8780 PKO BP