Koła zainteresowań

Wychowankowie internatu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w zajęciach dodatkowych i sekcjach działających na terenie placówki. Są to:

  • Młodzieżowa Rada Internatu (MRI)- opiekun mgr Ewa Ragus,
  • Sekcja sportowa- opiekun mgr Piotr Szyćko,
  • Sekcja recytatorska- opiekun mgr Grażyna Dąbrowska,
  • Sekcja filozoficzna- opiekun dr Agnieszka Szyszkowska,rek,
  • Sekcja pomocy koleżeńskiej- opiekun mgr Elżbieta Nomirska

Tradycją naszego Internatu jest coroczne organizowanie stałych imprez, a także wyjść do kina, na koncerty, mecze oraz na basen. Zobacz poniżej, jak bawimy się w naszym Internacie 🙂