INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO ZAMIESZKANIA 

W INTERNACIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

OGŁOSZONA ZOSTANIE 

19 SIERPNIA 2022 ROKU O GODZINIE 15.00