Dla kandydatów

Jeżeli chcesz zamieszkać w internacie, musisz złożyć Kwestionariusz Przyjęć Do Internatu w pokoju wychowawców w internacie lub w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego do dnia 15 sierpnia.

Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do internatu należy zapoznać się z dokumentami “Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie” oraz “Procedury postępowania wychowawców i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia wychowanków przestępczością i demoralizacją w Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie” (linki do pobrania poniżej).

 

  • Kwestionariusz w dokumencie Microsoft Word – Pobierz
  • Regulamin Internatu – Pobierz
  • Procedury Postępowania Wychowawców – Pobierz